Global menu

Our global pages

Close

Eversheds Sutherland Bitāns gūst uzvaru vairāk kā 12 gadus ilgušā tiesvedības procesā.

 • Latvia

  30-08-2022

   

  Mūsu biroja komanda ir gandarīta par šīs vairāk kā 12 gadus ilgušās tiesvedības noslēgšanos ar grandiozu un vēsturisku uzvaru par labu mūsu klientam, kā arī par vērtīgas judikatūras atziņu iegūšanu saistībā ar krietna un rūpīga saimnieka standarta izpratni valdes locekļu darbībā.

  Tiesa atzina, ka būdami vienlaikus sabiedrības akcionāri un arī pārvaldes institūciju vadītāji, atbildētāji personiskās interesēs slēdza tirgus noteikumiem neatbilstošus darījumus, pārkāpjot sabiedrības intereses. Tā kā valdes locekļiem ir pienākums būt lojāliem gan pret sabiedrību kā patstāvīgu tiesību subjektu, gan arī pret visu tās dalībnieku ekonomiskajām interesēm, tad pildot amatus sabiedrības valdē, akcionāriem bija pienākums primāri ņemt vērā tieši sabiedrības nevis savas personiskās intereses. Akcionāru noteicošais stāvoklis bankā tiem atļāva rīkoties patvaļīgi un neievērojot normatīvo aktu prasības, pretēji tādai rīcībai kāda būtu sagaidāma no  krietna un rūpīga saimnieka.

  Šī ir lielākā līdz šim apmierinātā zaudējumu atlīdzības prasība pret bijušajiem komercsabiedrības valdes locekļiem Latvijā. Šī tiesvedība demonstrē mūsu komandas daudzpusīgās prasmes pirmstiesas izpētē, piesaistot arī starptautisko auditorkompāniju KPMG United Kingdom Plc, kas analizēja noslēgto darījumu noteikumus un pētīja to izpildi, tostarp sniedzot darījumu vērtējumu kontekstā ar to atbilstību tirgus noteikumiem un ekonomisko ietekmi uz kapitālsabiedrību. Lieta ir ievērojama arī ar to, ka tajā ir iesaistīts liels daudzums sarežģītu datu un pierādījumu, kas jāanalizē tiesai, kā arī ar nepieciešamību tiesvedībā noteikt vienas puses piesaistīta ārēja eksperta ziņojuma statusu.

  Liels paldies biroja Tiesvedības prakses komandai un iesaistītajiem ekspertiem, kas palīdzēja šo 12 gadu garumā.

  Tiesvedības projektu vadīja biroja partneri Agris Bitāns un Ginta Krūkle, dažādās lietas stadijās līdzdarbojoties visai biroja tiesvedību prakses komandai.

   

  Mūsu biroja komanda ir gandarīta par šīs vairāk kā 12 gadus ilgušās tiesvedības noslēgšanos ar grandiozu un vēsturisku uzvaru par labu mūsu klientam, kā arī par vērtīgas judikatūras atziņu iegūšanu saistībā ar krietna un rūpīga saimnieka standarta izpratni valdes locekļu darbībā.

  Tiesa atzina, ka būdami vienlaikus sabiedrības akcionāri un arī pārvaldes institūciju vadītāji, atbildētāji personiskās interesēs slēdza tirgus noteikumiem neatbilstošus darījumus, pārkāpjot sabiedrības intereses. Tā kā valdes locekļiem ir pienākums būt lojāliem gan pret sabiedrību kā patstāvīgu tiesību subjektu, gan arī pret visu tās dalībnieku ekonomiskajām interesēm, tad pildot amatus sabiedrības valdē, akcionāriem bija pienākums primāri ņemt vērā tieši sabiedrības nevis savas personiskās intereses. Akcionāru noteicošais stāvoklis bankā tiem atļāva rīkoties patvaļīgi un neievērojot normatīvo aktu prasības, pretēji tādai rīcībai kāda būtu sagaidāma no  krietna un rūpīga saimnieka.

  Šī ir lielākā līdz šim apmierinātā zaudējumu atlīdzības prasība pret bijušajiem komercsabiedrības valdes locekļiem Latvijā. Šī tiesvedība demonstrē mūsu komandas daudzpusīgās prasmes pirmstiesas izpētē, piesaistot arī starptautisko auditorkompāniju KPMG United Kingdom Plc, kas analizēja noslēgto darījumu noteikumus un pētīja to izpildi, tostarp sniedzot darījumu vērtējumu kontekstā ar to atbilstību tirgus noteikumiem un ekonomisko ietekmi uz kapitālsabiedrību. Lieta ir ievērojama arī ar to, ka tajā ir iesaistīts liels daudzums sarežģītu datu un pierādījumu, kas jāanalizē tiesai, kā arī ar nepieciešamību tiesvedībā noteikt vienas puses piesaistīta ārēja eksperta ziņojuma statusu.

  Liels paldies biroja Tiesvedības prakses komandai un iesaistītajiem ekspertiem, kas palīdzēja šo 12 gadu garumā.

  Tiesvedības projektu vadīja biroja partneri Agris Bitāns un Ginta Krūkle, dažādās lietas stadijās līdzdarbojoties visai biroja tiesvedību prakses komandai.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back