Global menu

Our global pages

Close

Atklāta Ventspils koncertzāle “Latvija”

 • Latvia

  05-08-2019

   

  2019.gada 25.jūlijā ar īpašu koncertu un vairākiem pirmatskaņojumiem tika svinīgi atklāta jaunā Ventspils koncertzāle “Latvija”. Tas ir viens no vērienīgākajiem infrastruktūras projektiem Latvijā, kurā zem viena jumta darbosies gan akustiskā koncertzāle ar lielo un mazo zāli un vairākiem pasaules mērogā unikāliem mūzikas instrumentiem, gan Ventspils Mūzikas vidusskola, gan arī Bērnu mūzikas skola, Mūzikas bibliotēka un skaņu ierakstu studija.

  Nodrošināts juridiskais atbalsts šī unikālā projekta īstenošanā

  ZAB “Eversheds Sutherland Bitāns” komanda ir nodrošinājusi pilna spektra juridisko palīdzību šī Latvijas mērogiem unikālā kultūras infrastruktūras objekta īstenošanā, sākot ar atbalstu iepirkuma dokumentācijas izstrādē, būvdarbu un autoruzraudzības pakalpojumu iepirkumu procedūru norisē, klienta interešu pārstāvību līgumslēgšanas pārrunās un līgumsaistību izpildes gaitā, juridisko atbalstu saistībā ar Eiropas Savienības fondu piešķirtā līdzfinansējuma izmantošanu u.c.

  Projekta kopējā vērtība pārsniedz 25 mlj. eiro, un tas līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) finansētā konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana – zema enerģijas patēriņa ēkas” līdzekļiem.

  Mūsu speciālisti

  Šī projekta ietvaros nepieciešamo juridisko atbalstu saistībā ar būvdarbu, autoruzraudzības pakalpojumu u.c. iepirkumu procedūru sekmīgu norisi, līgumu dokumentācijas izstrādi, klienta interešu pārstāvību līgumslēgšanas pārrunās un līgumsaistību izpildes gaitā u.c. nodrošināja ZAB “Eversheds Sutherland Bitāns” partneris, zvērināts advokāts Māris Logins un zvērināta advokāta palīgs Jānis Siliņš, savukārt juridiskais atbalsts saistībā ar projekta ekspluatācijai nepieciešamo līgumu struktūras izveidi un attiecīgo līgumu izstrādi tika veikts biroja partneres, zvērinātas advokātes Gintas Krūkles vadībā.

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back