Global menu

Our global pages

Close

E-adreses lietošana visām juridiskām personām ir obligāta.

 • Latvia

  16-01-2023

  Vai esi izpildījis pienākumu izveidot e-adresi?

  E-adrese jeb oficiālā elektroniskā adrese ir digitālā pastkastīte, kas paredzēta saziņai starp valsts vai pašvaldību institūcijām un privātpersonu.

  No 2023. gada 1. janvāra e-adrese ir obligāta visiem komersantiem, filiālēm, pārstāvniecībām, biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām, kā arī daudziem citiem reģistros ierakstītiem subjektiem. Pilns saraksts ar personām, kurām e-adrese ir obligāta, pieejams vietnes mana.latvija.lv dokumentā šeit.

  Ja pienākums izmantot e-adresi attiecas arī uz Jūsu organizāciju, piedāvājam iepazīties ar īsu pārskatu par šo jautājumu zemāk.

  E-adreses izveidošana

  E-adresi dažu minūšu laikā var izveidot portālā Latvija.lv, autorizējoties ar eParaksts mobile, eParaksts, eID vai eIDAS.

  Izveidot e-adresi organizācijas vārdā var tikai tās fiziskās personas, kuru tiesības pārstāvēt attiecīgo subjektu ir ierakstītas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros. Tas nozīmē, ka e-adresi var izveidot, piemēram, kapitālsabiedrības valdes locekļi vai prokūristi, bet ne darbinieki, kuriem izsniegtas parastās komercpilnvaras.

  E-adreses izveidošana var būt apgrūtināta, ja visi subjekta pārstāvji ir ārzemnieki, kuriem nav pieejams eParaksts mobile, eParaksts, eID vai eIDAS. Šādā gadījumā vispirms var būt nepieciešams iegūt ārzemnieka eID karti vai uzturēšanās atļauju.

  Lielākām organizācijām, kas ikdienā saskaras ar nozīmīgu dokumentu plūsmu, ērtāka alternatīva par Latvija.lv var būt arī e-adreses risinājuma integrācija esošajā dokumentu vadības sistēmā. Detalizētāka tehniskā informācija par šo iespēju ir pieejama vietnes viss.gov.lv lapās šeit un šeit.

  Piekļuve e-adresei

  Kad e-adrese izveidota, tai pēc noklusējuma piekļūt var tikai tās fiziskās personas, kuru pārstāvības tiesības ierakstītas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, līdzīgi kā tas ir e-adreses izveides procesā.

  Taču caur portālu Latvija.lv piekļuves tiesības var piešķirt arī citām fiziskām personām, tās pilnvarojot.

  Jebkurā gadījumā piekļuvei caur Latvija.lv portālu būs nepieciešami elektroniskie identifikācijas rīki (eParaksts mobile, eParaksts, eID, eIDAS).

  Lai laikus uzzinātu par e-adresē saņemtiem ziņojumiem, ir iespējams ieslēgt paziņojumu saņemšanu uz vienu brīvi izvēlētu e-pasta adresi. E-pastā gan tiek nosūtīta vienīgi informācija par to, ka e-adresē ir saņemts jauns ziņojums. Ar ziņojuma saturu iepazīties var, autorizējoties e-adreses sistēmā.

  Turklāt šobrīd e-pasta paziņojumos netiek norādīts, kurā e-adresē ir saņemts jauns ziņojums. Tas var radīt neērtības, ja viens un tas pats e-pasts ir norādīts paziņojumu saņemšanai vairākiem e-adreses lietotājiem, piemēram, vairākiem grupas uzņēmumiem. Šādā gadījumā nāksies pārbaudīt katra uzņēmuma e-adresi, lai atrastu to, kurā ir saņemts jaunais ziņojums.

  E-adreses izmantošana

  Par e-adreses neizmantošanu konkrētas sankcijas pagaidām nav paredzētas, tomēr tās neesamība var apgrūtināt pakalpojumu saņemšanu no valsts un pašvaldību institūcijām.

  Ja e-adrese ir izveidota, valsts un pašvaldību institūcijas ar privātpersonu sazināsies caur šo kanālu, nevis sūtot dokumentus uz juridisko adresi. Tomēr kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā tiesā, administratīvo pārkāpumu procesā un Satversmes tiesas procesā var būt paredzēta arī atšķirīga dokumentu sūtīšanas kārtība.

  Tā kā uz e-adresi nosūtīts dokuments uzskatāms par paziņotu jau otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas, ieteicams ieviest pasākumus e-adresē saņemto sūtījumu uzraudzībai, lai nepalaistu garām svarīgus ziņojumus un nenokavētu termiņus kādu pienākumu izpildei vai lēmumu apstrīdēšanai. Piemēram, ieteicams skaidri noteikt par e-adreses pārbaudi atbildīgos darbiniekus, piešķirt tiem atbilstošas piekļuves tiesības, izvēlēties vairākām personām pieejamu e-pasta adresi paziņojumu saņemšanai u.tml.

  E-adrese ir paredzēta ne tikai ziņojumu saņemšanai, bet arī nosūtīšanai. Ar tās starpniecību privātpersona var iesniegt dokumentus valsts un pašvaldību institūcijām, kas ietvertas Publisko personu un iestāžu sarakstā. Lai piešķirtu e-adresē nosūtītam dokumentam juridisku spēku, tas ir jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. Plašāka informācija par e-adresi pieejama arī šajā mana.latvija.lv lapā.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back