Global menu

Our global pages

Close

Partnere Ilze Kramiņa piedalās Latvijas Būvuzņēmēju partnerības organizētā foruma ekspertu diskusijā

 • Latvia

  26-10-2016

  2016.gada 26.oktobrī norisinājās būvniecības nozares forums “Konkurētspēja. Izaugsme. Investīcijas.”, kur tika prezentēts Latvijas Būvuzņēmēju partnerības, biedrības BASE (Business Against Shadow Economy) un Rīgas Ekonomikas augstskolas padziļinātais pētījums par Latvijas būvniecības industrijas konkurētspēju.

  Pētījuma prezentācijai sekoja ekspertu diskusija par investīciju vidi Latvijā un būvniecības konkurētspēju, kur savus komentārus sniedza Baiba Formane - Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja, Edmunds Valantis - Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktors, Guntis Āboltiņš-Āboliņš - AS “RERE grupa” valdes priekšsēdētājs, Mārtiņš Vanags, Nacionālās nekustamo īpašumu attīstītāju alianses vadītājs, kā arī Eversheds Bitāns partnere, Ārvalstu investoru padomes Latvijā (ĀIPL) Būvniecības darba grupas vadītāja – Ilze Kramiņa.

  Partnere Ilze Kramiņa atzīst: “BASE veiktais pētījums lielā mērā atspoguļo gan būvniecības nozares “vidējo temperatūru”, gan identificē problēmas, kas svarīgas arī citām nozarēm Latvijā. Tajā minētie izaugsmes un konkurētspējas šķēršļi ir faktiski tie paši, uz ko norāda arī citu nozaru pārstāvji un ko risinām arī dažādās ĀIPL darba grupās – gan tiesu efektivitāte un uzticamība, gan birokrātijas mazināšana būvniecības procesā, gan ēnu ekonomikas un nodokļu plānošanas jautājumi. Problēmas un būvniecības nozares uzņēmumu gaidas ir identificētas, tālāk ir svarīgi nodrošināt nozares un valsts iestāžu mērķtiecīgu un auglīgu sadarbību, lai identificētajām problēmām rastu konkrētus risinājumus gan normatīvajā regulējumā, gan ES fondu apguvē un investīciju vides uzlabošanā. Jāsaprot, ka būvniecības nozares veiksmes pamats ir ne tikai mūsdienīgs un stingrs regulējums, kas nodrošina augstāku būvniecības kvalitāti, bet arī inovācijas un produktivitāte darbu procesā. Būvniecības nozares uzņēmumiem ir jāspēj konkurēt gan vietējā tirgū, gan jālūkojas pēc jauniem eksporta tirgiem citās valstīs, tādējādi valsts stratēģiskais redzējums par nozares attīstību, skaidrība regulējumā un pašas nozares modernizācija ir tie pamata virzieni, kuros būtu jāturpina aktīvs darbs gan valsts iestādēm, gan pašai nozarei.”

  Partnere Ilze Kramiņa ir biroja būvniecības un nekustamā īpašuma prakses vadītāja. Ilze vada arī Ārvalstu Investoru padomes Latvijā būvniecības darba grupu, kuras uzdevums ir sekmēt investīcijām pievilcīgas būvniecības vides veidošanu sadarbībā ar valsts pārvaldes iestādēm un industrijas pārstāvjiem identificējot problēmas un sniedzot priekšlikumus to risināšanā.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back