Global menu

Our global pages

Close

Mūsu komanda panākusi prasības noraidīšanu pret mūsu klientu vairāk kā 84 miljonu EUR apmērā

 • Latvia

  19-04-2021

   

  Ar milzīgu gandarījumu esam sagaidījuši galīgo Senāta nolēmumu, ar kuru ir noslēgusies vairāk kā 10 gadus ilgusī tiesvedība pret mūsu klientu SIA LatRosTrans. Baltkrievijā reģistrētais uzņēmums Družba 2010.gada nogalē cēla prasību pret SIA LatRosTrans, lūdzot atzīt īpašuma tiesības uz tehnoloģiskās naftas rezervi, kas atradās SIA LatRosTrans piederošajos naftas cauruļvados. Gadu gaitā strīds pārauga prasībā par zaudējumu atlīdzību un naftas vērtības atlīdzināšanu, un kopējā strīda vērtība pārsniedza 84 miljonus EUR. Prasība daļēji tika noraidīta jau 2018.gadā, strīdam turpinoties par 66 miljonu EUR piedziņu.

  Lai atrisinātu strīdu, pusēm un tiesai nācās iedziļināties gan vēsturē un Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas tiesiskajos aspektos, gan starptautisko, konstitucionālo, lietu un saistību tiesību niansēs. Strīda būtība cita starpā bija par to, kam pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas piekrita civila rakstura objekti, kurus Latvijas teritorijā bija izvietojusi PSRS. Mēs esam gandarīti, ka arī Latvijas tiesas, tāpat kā Lietuvas tiesas līdzīgā strīdā atzina, ka šādus objektus sākumā ieguva Latvijas valsts, līdz ar ko tie nevarēja nonākt citu subjektu īpašumā, pamatojoties uz bijušās PSRS iekšējiem grāmatvedības dokumentiem vai citu valstu likumiem. Nekonstatējusi arī īpaša starptautiska līguma esamību, tiesa nosprieda, ka strīdus tehnoloģiskā nafta nekad nebija nonākusi nedz Baltkrievijas, nedz Družbas īpašumā. Lieta tika divreiz skatīta Senātā, Senātam atsakoties ierosināt kasācijas tiesvedību trešo reizi.

  Mēs sakām lielu paldies klientam par uzticēšanos mums visa tiesvedības procesa laikā. Liels paldies arī klienta piesaistītajiem ekspertiem (īpaši Mārtiņam Paparinskim), kas sniedza viedokļus šajā lietā un būtiski palīdzēja virzīt juridiskās domas un atziņas. Un, protams, pats galvenais paldies mūsu komandai, kas nenogurstoši cīnījās un ticēja, ka taisnībai jāuzvar.

  Tiesvedības projektu vadīja biroja partneri Agris Bitāns un Ilze Kramiņa ar būtisku advokāta palīdzes Lauras Mednes atbalstu, dažādās lietas stadijās piedaloties arī virknei citu kolēģu.

  Detalizētāka informācija: http://www.at.gov.lv/lv/jaunumi/par-tiesu-lietam/civillietu-departamenta/stajas-speka-spriedums-noraidot-baltkrievijas-uznemuma-prasibu-par-vairak-neka-66-miljonu-eiro-piedzinu-no-latrostrans-10567?year=2021&month=04

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back