Global menu

Our global pages

Close

Eversheds Sutherland Bitāns sniedz juridisko atbalstu Rīgas domei pilsētas teritorijas plānojuma izstrādē

 • Latvia

  29-12-2017

  Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (RD PAD) sadarbībā ar vienu no vadošajiem pilsētplānošanas uzņēmumiem SIA Grupa93, kā arī sadarbībā ar ZAB Eversheds Sutherland Bitāns ir izstrādājis, un Rīgas dome ir nodevusi publiskajai apspriešanai jaunā Rīgas pilsētas teritorijas plānojuma 2019.-2030. gadam 1.redakciju. Šis dokuments regulēs Rīgas teritorijas apbūvi un izmantošanu nākamos 12 gadus, nosakot dažādu Rīgas teritoriju attīstības iespējas un ierobežojumus.
  Eversheds Sutherland Bitāns nekustamo īpašumu prakses komanda nodrošināja juridisko atbalstu jaunā teritorijas plānojuma izstrādē. Mūsu komandas sniegtais atbalsts iekļāva juridiskā ietvara izstrādi Rīgas teritorijas plānojuma izveidei, būtiskāko juridisko risku analīzi, dalību metodoloģijas izstrādē publiskās apspriešanas laikā iesniegto priekšlikumu izvērtēšanai, kā arī ikdienas juridisko atbalstu, piedaloties darba grupu sanāksmēs un nodrošinot plānojuma projekta atbilstību jau pastāvošajam detalizētajam regulējumam pašvaldību teritoriju izmantošanas un apbūves jomā.
   
  Ikviena pašvaldības teritorijas plānojuma izstrāde ir liels izaicinājums tā izstrādātājiem, ņemot vērā iesaistīto un ieinteresēto personu plašo loku. Jo īpaši tas attiecas uz Rīgas teritorijas plānojumu, ņemot vērā teritorijas lielumu, iedzīvotāju skaitu, kā arī plašās sociālās un ekonomiskās aktivitātes pilsētā.  Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādes process tika uzsākts jau 2012. gadā, darba gaitā veicot virkni izpētes un viedokļu apkopojumu, kā arī izstrādājot dažādus tematiskos plānojumus specifisku plānojuma jautājumu risināšanai.
  Tomēr darbs pie plānojuma vēl ne tuvu nav galā. Tagad sekos pats atbildīgākais – ieinteresētās sabiedrības iesaiste un viedokļu uzklausīšana, izvērtējot iesniegtos priekšlikumus un iestrādājot tos, kas veicina Rīgas ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību. Tādēļ ikviens interesents ir aicināts ņemt aktīvu dalību publiskajā apspriešanā un piedalīties pilsētas plānojuma uzlabošanā.
   
  Eversheds Sutherland Bitāns komandu šajā projektā vada biroja partnere un zvērināta advokāte Ilze Kramiņa un zvērināta advokāta palīdze Zanda Zaļuma.
  Plašāka informācija par aktivitātēm saistībā ar jauno Rīgas teritorijas plānojumu pieejama RD PAD mājas lapā

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back