Global menu

Our global pages

Close

Overheid kan energiecoöperatie kontje geven bij verwerven schaarse grond

 • Netherlands

  29-11-2016

   

  AMSTERDAM (Bron: Energeia 25-11-2016) - Gemeenten, provincies en het rijk zouden onder meer aanbestedingsprocedures kunnen gebruiken om energiecoöperaties te steunen. Dat concludeert advocatenkantoor Eversheds in een studie in opdracht van Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). De overheden kunnen op deze manier coöperaties vooral helpen aan schaarse grond om wind- of zonne-energieprojecten op te realiseren.

  Het vinden van geschikte "grondposities" is moeilijk, concludeert Eversheds samen met Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en Ode Decentraal. "Deze grondposities worden steeds schaarser. In Nederland zijn de meeste potentiële grondlocaties voor windprojecten door particuliere projectontwikkelaars ingenomen. Voor grootschalige zonprojecten is een vergelijkbare tendens te verwachten. Dit maakt het lastig voor energiecoöperaties om geschikte locaties te verkrijgen."

  Coöperaties verdienen daarom de hulp van zowel de centrale overheid als decentrale overheden, omdat deze het betrekken van de burger bij duurzame energieprojecten hoog in het vaandel dragen. Tijdens een algemeen overleg in de Tweede Kamer zette minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) daar donderdag nog een boom over op. Na het klimaatakkoord van Parijs klonken felicitaties alom, analyseerde hij, maar wanneer die afspraken worden omgezet in concrete maatregelen klinkt veelal boe-geroep. Kamp: "Hoe dichter je op de uitvoering komt, hoe groter de spanning tussen het algemeen belang en het belang van individuele mensen."

  Coöperaties kunnen helpen de spanning te laten weglopen. Het coöperatief opwekken van duurzame energie draagt bij aan de betrokkenheid van de directe omgeving bij een energieproject, zo is de algemene aanname, en coöperaties zitten bovendien in de lift. Uit de recent gepubliceerde Lokale Energie Monitor van Hier Opgewekt blijkt dat de bescheiden rol van coöperaties in het totale hernieuwbare energielandschap groeiende is. Ook Eversheds constateert dat coöperaties meestal kleine projecten realiseren, "maar alle projecten gezamenlijk kunnen een significante bijdrage leveren aan het aandeel duurzame energie in Nederland".

  Reden te meer om ze te faciliteren in hun bezigheden, maar Eversheds levert wel de bijsluiter dat daadwerkelijk bevoordelen van coöperaties dient te worden voorkomen "om niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel en het discriminatiebeginsel te handelen". Coöperaties kunnen geholpen worden door bijvoorbeeld grondgebieden die in overheidseigendom zijn aan hen te verkopen of te verhuren.

  Door het stellen van voorwaarden kan zo'n verkoop of verhuur echter aanbestedingsplichtig worden. Eversheds beveelt decentrale overheden aan een duidelijk aanbestedingsbeleid op te stellen zodat de coöperatie weet waar die aan toe is. Bovendien wordt in de studie opgemerkt dat overheden er vaker dan ze nu doen voor kunnen kiezen een stuk grond zonder aanvullende eisen te verkopen of verhuren.

  Wordt echter een opdracht toch aanbestedingsplichtig, dan kan dat ook in het voordeel van burgerinitiatieven worden aangewend. Coöperaties kunnen bijvoorbeeld geholpen worden door laagdrempelige procedures in te voeren. Ook kan het helpen wanneer in de aanbesteding eisen worden gesteld met betrekking tot ervaring met burgerparticipatie en het creëren van draagvlak, zodat een burgerinitiatief zich positief kan onderscheiden. Weet ook wie je voor je hebt, drukken de auteurs van het rapport de lezers op het hart. "De toepasselijke wet- en regelgeving voor het opzetten van duurzame energieprojecten is complex. Coöperaties werken vaak met vrijwilligers die soms door de bomen het bos niet meer zien. Het is aan te bevelen om één aanspreekpunt bij gemeenten en provincies aan te wijzen, waar energiecoöperaties terecht kunnen met vragen over de regelgeving en de processen."

   

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back