Global menu

Our global pages

Close

Vergunningplicht voor handelsplatformen; handelsplatformen onder toezicht wanneer zij betaaldiensten verlenen

 • Netherlands

  02-08-2017

  Onlangs maakte De Nederlandsche Bank (DNB) bekend dat handelsplatformen, die momenteel uitgezonderd zijn van de vergunningplicht voor het verlenen van betaaldiensten indien de betaaldienst zelf niet de hoofdactiviteit van de verlener is, mogelijk een vergunning als betaaldienstverlener moeten gaan aanvragen.

  Per 13 januari 2018 kunnen handelsplatformen namelijk niet langer gebruik maken van de huidige uitzondering omdat onder de herziene Richtlijn Betaaldiensten (PSD II), dergelijke activiteiten als betaaldienst kwalificeren, ook indien het geen hoofdactiviteit betreft van de betaaldienstverlener.

  Een handelsplatform wordt door DNB omschreven als websites en/of apps voor het bijeenbrengen van vraag en aanbod van goederen en diensten. Een goed en bekend voorbeeld is Marktplaats. Indien een dergelijk handelsplatform ook de betalingen tussen partijen faciliteert (al dan niet via eigen rekening of een zogenaamde stichting derdengelden) dan verleent het platform betaaldiensten. Tot op heden heeft DNB zich op het standpunt gesteld dat het faciliteren van betaaldiensten complementair is aan de hoofdactiviteit van een handelsplatform en daarom uitgezonderd is van de vergunningplicht. Echter, met de implementatie van PSD II komt deze uitzondering te vervallen en dient het handelsplatform mogelijk over een vergunning te beschikken indien zij betalingen door kopers aan verkopers wil faciliteren. DNB geeft aan dat in dat geval vanaf 13 januari 2018 een dergelijk handelsplatform vergunningplichtig zal zijn.

  Een vergunningplicht brengt met zich dat het handelsplatform haar bedrijfsvoering conform de bepalingen van de Wet op het financieel toezicht dient in te richten. Dit betekent dat zij een aantal procedures dient te implementeren, bijvoorbeeld ten aanzien van integere bedrijfsvoering en belangenverstrengeling. Daarnaast zal een dergelijk handelsplatform gebonden zijn aan bepaalde beloningsvoorschriften en dienen de daartoe aangewezen personen te worden getoetst op geschiktheid (deskundigheid en integriteit).

  Gezien de doorlooptijd en voorbereidingstijd van een vergunningaanvraag bij DNB, adviseren wij handelsplatformen tijdig te beoordelen of hun activiteiten vergunningplichtig gaan worden. Het Banking & Finance team van Eversheds Sutherland assisteert u daar graag bij. Uiteraard kunnen wij u ook assisteren bij de (voorbereiding op) vergunningaanvraag zelf.

   Voor vragen neemt u gerust contact met ons op.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back