Global menu

Our global pages

Close

Ronde Tafel financiering van duurzame (energie)projecten

  • Netherlands
  • General

14-10-2010

Stand economie en nieuw kabinet vraagt om nieuwe financieringsvormen

Op 6 oktober 2010 heeft op het kantoor van Eversheds Faasen te Rotterdam wederom een Duurzame Energie bijeenkomst plaatsgevonden, met deze keer als thema: de financiering van duurzame (energie)projecten. De bijeenkomst werd bijgewoond door gemeenten, het Ministerie van Economische Zaken, woningcorporaties, leveranciers van techniek, financiers, energiespelers en adviseurs.

Het thema van deze bijeenkomst is gekozen omdat er veel initiatieven in de duurzame energiesector voor het opzetten van productie en levering van duurzame energie bestaan, maar waarvan uiteindelijk weinig projecten ook daadwerkelijk financierbaar blijken te zijn. Financierbaarheid en financieringsvormen zijn voor het structureren van een project doorslaggevend. Een veel gehoord geluid is dat er geld in overvloed is, maar een gebrek aan goede en financierbare projecten.

Tijdens de Ronde Tafel bijeenkomst hebben diverse spelers uit de markt hun ervaringen en eisen ten aanzien van nieuwe financieringsvormen voor het structureren van initiatieven naar voren gebracht. De discussie vond plaats aan de hand van presentaties van vier sprekers: Auke de Boer van ING Groen en microfinancieringen, Juergen Habichler van Mountain Cleantech, Frank Bakker van Honeywell Building Solutions en Michael Urlings van Building Brains.

Auke de Boer (ING Groen en microfinancieringen) gaf tijdens zijn presentatie aan dat het conceptregeerakkoord aanzienlijke (negatieve) consequenties met zich meebrengt ten aanzien van de groenfinanciering zoals wij die nu kennen. Dit door de EU omarmde model van de groenfinanciering vanwege het feit dat de burger bij de financiering van duurzame projecten wordt betrokken, wordt minder aantrekkelijk doordat het huidige belastingvoordeel van 2,5% voor de burger met 1,3% wordt verlaagd.

Juergen Habichler (Mountain Cleantech) benadrukte onder andere in zijn presentatie over projectfinanciering in duurzame energiebedrijven dat investeerders een stabiele door de overheid gecreëerde omgeving nodig hebben waarbij enige garanties worden gegeven door de overheid. Er werd verwezen naar de Duitse model als voorbeeld.

Frank Bakker (Honeywell Building Solutions) gaf een kijkje in de innovatieve financiering van Energie Prestatie Contracten. Deze vorm van contracteren nog niet ingebed in de Nederlandse wetgeving in tegenstelling tot andere Europese landen.

Tot slot bracht Michael Urlings (Building Brains) in zijn presentatie over ‘finnovaties’ (innovatieve financieringsvormen) en analyse van de acceptatie van voor duurzame maatregelen in de bouwsector ter sprake dat succesvolle acceptatie van ‘finnovaties’ onder andere veelal afhankelijk is van lange termijn fiscale regelgeving en de betrouwbaarheid van de overheid.

De uitkomst van de middag is duidelijk: Projecten en financiering zullen moeten worden samengebracht waarbij aandacht zal moeten worden besteed aan gedegen financiële structurering en nieuwe vormen van financiering. Daarnaast is voor het slagen van projecten een innovatieve en stabiele overheid nodig.

Een volgende Duurzame Energie bijeenkomst zal eind januari weer plaatsvinden. Het onderwerp en exacte datum van deze bijeenkomst zal binnenkort bekend worden gemaakt. U kunt zich nu al aanmelden (geeft u aub in het veld 'opmerkingen' aan dat u zich al opgeeft voor de bijeenkomst van januari).

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back