Global menu

Our global pages

Close

Advokátska kancelária Eversheds Sutherland vymenovala novú partnerku a vedúcu advokátku

 • Slovakia

  12-10-2020

  V Prahe, 12. októbra 2020 - Pražská kancelária Eversheds Sutherland má novú partnerku. Stala sa ňou Mgr. Ing. Dominika Veselá, ktorá v advokátskej kancelárii pôsobí cez 9 rokov a od roku 2018 vedie nehnuteľnostnú prax. Druhým čerstvým povýšením je vymenovanie advokátky Mgr. Petry Kratochvílovej na pozíciu vedúcej advokátky.

  Dominika Veselá je skúsenou advokátkou, ktorá sa špecializuje na právo nehnuteľností. Má mnohoročné skúsenosti s vedením realitných transakcií, vyjednávaním zmlúv o dielo aj so zastupovaním v nájomných vzťahoch. Poradenstvo poskytuje ako klientom z radov najsilnejších globálnych firiem, tak miestnym podnikateľom. S advokátskou kanceláriou Eversheds Sutherland spolupracuje už od roku 2011. Absolvovala Právnickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe a odbor Bankovníctvo a poisťovníctvo na Fakulte financií a účtovníctva Vysokej školy ekonomickej v Prahe.

  Dominika na svoje pôsobenie v advokácii s trochou nadsádzky hovorí: "Požičiam si citát z jedného seriálu:, Nestal som sa právnikom, pretože mám rád právo. Právo je nuda.' Čo však nuda nie je, je práca pre našich klientov a s našimi klientmi. V Eversheds Sutherland sa vždy snažíme meniť problémy, s ktorými za nami klienti prichádzajú, na výzvy a tie spoločne a úspešne zdolávať, "a dodáva," to všetko je ale možné len s podporou celého tímu Eversheds Sutherland - skvelých odborníkov, ktorí pracujú s obrovským nasadením, profesionalitou a vzájomným rešpektom. Podieľať sa na rozvoji v tejto firme má skrátka zmysel (a nie je to nuda). "

  Petra Kratochvílová sa vo svojej praxi zameriava najmä na obchodné právo, zverenské fondy a ochranu osobných údajov. Má tiež početné skúsenosti so zastupovaním v konaniach pred všeobecnými, insolvenčnými a správnymi súdmi. S advokátskou kanceláriou Eversheds Sutherland spolupracuje od roku 2016. Je absolventkou Právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe.

  V Eversheds Sutherland sa Petra Kratochvílová podieľala na mnohých významných prípadoch, zahŕňajúcich napr. jednu z najvýznamnejších transakcií v automotive tohto roku, a to predaj spoločnosti Strojmetal, či poradenstvo pre EGAP pri príprave a vyjednávaní zmluvnej dokumentácie pre záchranný program Covid +. Petra Kratochvílová sa taktiež podieľa na vzdelávaní firemných právnikov a vedie semináre zameriavajúce sa na zmluvnú agendu.

  "Pre nás je veľmi dôležité, aby spolu s firmou rástli aj naši ľudia a v tomto prípade bolo povýšenie jednoznačným krokom, pretože sa jedná o kľúčových členov nášho tímu. Verím, že spolu s nimi porastie naša kancelária aj naďalej, "povedal riadiaci partner kancelárie Stanislav Dvořák.

  Eversheds Sutherland patrí medzi TOP 15 globálnych právnych firiem. Zamestnáva viac ako 5 000 ľudí v 70 kanceláriách a 34 jurisdikciách v Európe, USA, Afrike, Ázii a na Strednom východe. www.eversheds-sutherland.com

  Kontakt pre médiá:

  Petra Chloubová
  Marketing & Business Development Manager
  M: + 420 607 086 191
  E: petra.chloubova@eversheds-sutherland.cz

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back