Global menu

Our global pages

Close

Advokátska kancelária Eversheds Sutherland vymenovala nového vedúceho advokáta

 • Slovakia

  13-05-2020

  V Prahe, 13. mája 2020 – Pražská kancelária Eversheds Sutherland vymenovala nového vedúceho advokáta. Stal sa ním Vojtěch Faltus, ktorý v právnickej kancelárii pôsobí už od roku 2015 a vo svojej právnej praxi sa zameriava najmä na oblasť regulatoriky a súdnych sporov.

  Vojtěch Faltus zastupuje významných klientov prevažne z oblasti stavebníctva, energetiky či realitného developmentu. Tento rok o. i. zastupoval klienta pri ústnom konaní pred Súdnym dvorom Európskej únie v Luxemburgu. V tomto prípade išlo o aplikáciu práva Európskej únie na oblasť hazardných hier. Má za sebou tiež rad úspešných zastupovaní klientov pred Najvyšším správnym súdom.

  Absolvoval Právnickú fakultu Masarykovej Univerzity v Brne a rovnako študoval na Mykolas Romeris Univerzity vo Vilniuse. Od roku 2013 pravidelne pôsobí ako rozhodca v medzinárodnej súťaži Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Okrem češtiny hovorí plynule anglicky.

  Pre nás je veľmi dôležité, aby spolu s firmou rástli aj naši ľudia,“ povedal riadiaci partner kancelárie Stanislav Dvořák. „Pokračujeme tak v našej stratégii posilňovať náš tím a kľúčových právnikov posúvať smerom nahor.“

  Do Eversheds Sutherland ďalej nastúpila Petra Chloubová na pozíciu Marketing and Business Development Manager. Pred nástupom do Eversheds Sutherland pracovala ako riaditeľka marketingu v zahraničnej investičnej spoločnosti. Vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Prahe, odbor podniková ekonomika a finančný management.

  Eversheds Sutherland patrí medzi TOP 15 globálnych právnych firiem. Zamestnáva viac než 5 000 ľudí v 69 kanceláriách a 34 jurisdikciách v Európe, USA, Afrike, Ázii a na Strednom východe.
  www.eversheds-sutherland.com

   

  Kontakt pre média:

  Petra Chloubová
  Marketing & Business Development Manager
  Eversheds Sutherland
  M: + 420 607 086 191
  E: petra.chloubova@eversheds-sutherland.cz

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back