Global menu

Our global pages

Close

Eversheds Sutherland Bratislava poskytovala právne poradenstvo pri založení Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií (KInIT)

 • Slovakia

  29-09-2020

  V Bratislave - 29. septembra 2020 - Advokátska kancelária Eversheds Sutherland poskytovala poradenstvo v súvislosti so založením KInIT, nezávislého inštitútu, ktorý sa zaoberá výskumom inteligentných technológií - umelej inteligencie a viacerých oblastí informatiky a informačných technológií (data science, strojové učenie, spracovanie prirodzeného jazyka, informačná bezpečnosť, softvérové inžinierstvo).

  Transakciu za Eversheds Sutherland zastrešovala advokátka Petra Štrbová Marková a poradenstvo sa týkalo najmä prípravy stanov a registrácie inštitútu a súvisiaceho poradenstva.

  KInIT má ambíciu priniesť svetovú kvalitu výskumu a vývoja v oblasti inteligentných technológií a informatiky a budovať funkčné spolupráce s privátnym sektorom tak, aby Slovensko a Európa boli úspešnejšie a konkurencieschopnejšie. Garanciou tejto ambície je predovšetkým riaditeľka inštitútu a bývalá dekanka Fakulty elektrotechniky a informatiky v Bratislave, profesorka Mária Bieliková. https://kinit.sk/

  Zakladajúci členovia inštitútu sú ESET, spol. s r.o., Tatra banka, a.s., Seesame, s.r.o. a Innovatrics, s.r.o., pričom právne poradenstvo sme poskytovali zakladajúcemu členovi, spoločnosti ESET, spol. s r.o..

  Právny tým Eversheds Sutherland si pokladá za veľkú česť, že mohol svojím dielom prispieť k tomuto významnému projektu

  Advokátska kancelária Eversheds Sutherland patrí k Top 15 globálnych právnych firiem. Pracuje pre ňu viac ako 5000 ľudí v 70 kanceláriách v 34 jurisdikciách v Európe, USA, Afrike, Ázii a na Blízkom východe. www.eversheds-sutherland.com

  Pre viac informácií kontaktujte:

  Petra Štrbová Marková
  Advokátka Eversheds Sutherland
  E: petra.strbova.markova@eversheds-sutherland.sk

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back