Global menu

Our global pages

Close

Klientovi bola priznaná celá požadovaná čiastka aj kompletné náklady konania

 • Slovakia

  26-07-2019

  Naša kancelária úspešne poskytovala právne poradenstvo významnej českej engineeringovej spoločnosti v medzinárodnom rozhodcovskom konaní podľa pravidiel UNCITRAL a s ICC ako inštitúciou, ktorá vymenúva rozhodcov. Klientovi bola priznaná celá požadovaná čiastka aj kompletné náklady konania vrátane skutočných nákladov na právne zastúpenie. Právny tím viedol partner kancelárie Jan Krampera v spolupráci s advokátkou Eliškou Miklíkovou.

  Disclaimer

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back

  Print Friendly and PDF
  Register to receive regular updates via email.