Global menu

Our global pages

Close

Advokátska kancelária Eversheds Sutherland privítala do svojho tímu nových členov: Klaudiu Konečnú, Jana Kohla a Karolínu Rechtorovičovou

 • Slovakia

  01-10-2021

  Advokátska kancelária Eversheds Sutherland s radosťou privítala do svojho tímu ďalších nových členov. Tím nehnuteľností posilnila advokátska koncipientka Klaudie Konečná, tím korporátneho práva advokátski koncipienti Jan Kohl a Karolína Rechtorovičová.

  Klaudie Konečná sa vo svojej praxi venuje primárne právu nehnuteľností. Klaudie je absolventkou Právnickej fakulty Karlovej univerzity, súčasne tiež stále študuje Fakultu manažmentu na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. V minulosti pôsobila ako advokátska koncipientka v advokátskych kanceláriách PRK Partners a Taylor Wessing. Okrem češtiny hovorí plynule anglicky aj nemecky.

  Jan Kohl sa vo svojej praxi venuje predovšetkým korporátnemu právu, obchodnému právu a pracovnému právu. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V priebehu štúdia pracoval na pozícii advokátskeho asistenta v advokátskej kancelárii Mgr. Šárky Anežkovej Harantovej v Ústí nad Labem, kde sa zaoberal predovšetkým právom nehnuteľností a korporátnym právom so zameraním na problematiku vlastníkov jednotiek a družstva. Okrem češtiny hovorí plynule anglicky.

  Karolína Rechtorovičová sa vo svojej praxi venuje predovšetkým korporátnemu právu, obchodnému právu, pracovnému právu, reguláciám i platobnej neschopnosti. Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V priebehu štúdia získala pracovné skúsenosti v niekoľkých advokátskych kanceláriách a potom pracovala na pozícii advokátska koncipientka v JSK advokátskej kancelárii. Okrem češtiny hovorí plynule anglicky.


  Eversheds Sutherland patrí medzi TOP 15 globálnych právnych firiem. Zamestnáva viac ako 5 000 ľudí v 69 kanceláriách a 34 jurisdikciách v Európe, USA, Afrike, Ázii a na Strednom východe.
  www.eversheds-sutherland.com

  Kontakt pre média:

  Jan Roub
  Business Development & Project Manager
  Eversheds Sutherland
  M: + 420 606 086 191
  E: jan.roub@eversheds-sutherland.cz

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back