Global menu

Our global pages

Close

Pozor na riziká nesprávnej aplikácie medzinárodných sankcií

 • Slovakia

  30-03-2022

  Situácia s medzinárodnými sankciami sa mení veľmi rýchlo, EÚ od februára vyhlásila už štyri veľké balíky sankcií proti Ruskej federácii, resp. Bielorusku. Okrem toho bolo prijatých viacero menej komplexných opatrení. Nižšie sumarizujeme základné zásady a informácie k správnej aplikácii sankcií:

  • Overovanie obchodných partnerov - nie sú obchodní partneri alebo ich vlastníci na sankčných zoznamoch?
  • Pozor! sankcie sa uplatňujú na spoločnosti len ak sankcionovaný vlastník má na nej aspoň 50% podiel.
  • Je potrebné sledovať sektorové zákazy - napríklad energetika.
  • Nepodlieha predmet zmluvy sankciám? Výrobky z ocele, železa, luxusné výrobky.
  • Pozor na prechodné obdobia pri dovoze výrobkov z ocele a železa.
  • Je potrebné zohľadniť bankové a menové obmedzenia.
  • Pozor aj na lokálne vnútroštátne obmedzenia (zákaz dovozu uhlia v Poľsku, plánované vylúčenie subjektov z verejného obstarávania na Slovensku).
  • Povinnosť hlásiť majetok sankcionovaných osôb.

  Upozorňujeme, že v prípade neuplatnenia platných sankcií Vašej spoločnosti môže hroziť pokuta, resp. neuznajú sa žiadne nároky z takejto transakcie. Nezanedbateľné sú aj prípadné reputačné riziká. V prípade, uplatnenia sankcií nad platný rámec zase hrozí, že Vaša spoločnosť bude znášať dôsledky porušenia zmluvy. V prípade pochybností odporúčame splnenie ohlasovacích povinnosti podľa vnútroštátneho vykonávacieho zákona k medzinárodným sankciám.

  Dokument, v ktorom sú zhrnuté sankcie prijaté v reakcii na inváziu Ukrajiny Ruskou federáciou: https://www.eversheds-sutherland.com/documents/global/Slovakia/en/Russian_and_Belarusian_sanctions_update.pdf .

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back