Global menu

Our global pages

Close

Úspešné zastupovanie klienta v spore CMR

 • Czech Republic
 • Slovakia

  27-03-2018

  Naša advokátska kancelária úspešne zastupovala zahraničného zasielateľa v súdnom konaní proti medzinárodnej poisťovni. Predmetom sporu posudzovaného podľa Dohovoru CMR (Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave) boli nároky na náhradu škody spôsobené pri preprave tovaru v rámci EU.

  Tím advokátskej kancelárie Dvořák Hager & Partners viedol Jan Krampera, vedúci litigačného oddelenia, v spolupráci s Tomášom Jelínkom.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back