Global menu

Our global pages

Close

Úspešné zastupovanie klienta na Najvyššom súde

 • Czech Republic
 • Slovakia

  16-04-2018

  Naša kancelária úspešne zastupovala klienta na Najvyššom súde Českej republiky o neplatnosti a oprávnenosti notárskej zápisnice, ktorá obsahovala uznanie dlhu v desiatkach miliónov korún a nadväzujúcu doložku vykonateľnosti. Najvyšší súd Českej republiky sa v tejto kauze takmer úplne stotožnil s našou argumentáciou o formálnych nedostatkoch napadnutej notárskej zápisnice, ako vykonateľného exekučného titulu.

  Tím viedol Jan Krampera, vedúci litigačného tímu, v spolupráci s advokátkou Terezou Dosedělovou.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back