Global menu

Our global pages

Close

Advokátka Eliška Miklíková rozhodkyňou vo Viedenskom medzinárodnom rozhodcovskom centre

 • Czech Republic
 • Slovakia

  01-11-2018

  Advokátka našej kancelárie Eliška Miklíková bola zapísaná ako rozhodkyňa vo Viedenskom medzinárodnom rozhodcovskom centre (VIAC), ktoré je jednou zo svetovo najrešpektovanejších rozhodcovských inštitúcií. VIAC je ústredným bodom na riešenie obchodných sporov pre Európu i pre ďalšie mimoeurópske oblasti.

  VIAC bolo založené v roku 1975 ako stála rozhodcovská inštitúcia Rakúskej federálnej hospodárskej komory a od tej doby sa teší neustále rastúcemu počtu prípadov z Európy, Ameriky a Ázie. 

  Blahoželáme!

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back