Global menu

Our global pages

Close

Úspech DHP v konaní na Najvyššom správnom súde

 • Czech Republic
 • Slovakia

  19-12-2018

  Naša kancelária úspešne zastupovala dopravcu palív v spore proti colnému úradu o prepadnutí 20.000 litrov motorovej nafty. Oproti radu doterajších súdnych a colných rozhodnutí sa nám podarilo NSS presvedčiť, že zákon o spotrebných daniach a jeho požiadavky na evidenciu prepravovaných palív nie je možné aplikovať formalisticky a tak zabezpečiť pre klienta vrátenie zabavenej nafty. Naša podpora zahŕňala zastupovanie klienta v konaní na colnom úrade a Generálnom riaditeľstve ciel a v následnom konaní na krajskom súde a Najvyššom správnom súde.

  Tím viedol Stanislav Dvořák, partner kancelárie, v spolupráci s advokátom Vojtechom Faltusom

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back