Global menu

Our global pages

Close

Legal Alert | Novela zákona o elektronických komunikacích

  • Czech Republic

03-11-2021

Cookies nově už jen v režimu opt-in

1. 1. 2022 nabývá účinnosti novela zákona o elektronických komunikacích, která přináší zásadní změnu do české právní úpravy týkající se tzv. cookies a zavádí povinný předchozí souhlas uživatelů s jejich využitím.

Cookies jsou malé datové soubory, které webová stránka ukládá do zařízení návštěvníka webové stránky prostřednictvím internetového prohlížeče, aby je mohla následně při opětovné návštěvě dané webové stránky využít a získat tak informace, které si o návštěvě a chování daného uživatele na webové stránce dříve uložila.

Opt-in / opt-out

Novela po dlouhých letech odstranila rozpor s unijními směrnicemi a namísto režimu opt-out zavedla režim opt-in. Doposud u cookies postačilo pokud byl uživatel o cookies a jejich využití prokazatelně informován a byla mu poskytnuta možnost jejich využití odmítnout. Weby či aplikace fakticky těžily z uživatelské pasivity.

Tomuto je však konec a namísto možnosti odmítnout používání cookies bude nutné získat aktivní souhlas uživatele. Bez souhlasu uživatele bude možné používat pouze cookies nezbytné pro „technické ukládání nebo přístup výhradně pro potřeby přenosu zprávy prostřednictvím sítě elektronických komunikací“ nebo „pro potřeby poskytování služby informační společnosti, která je výslovně vyžádána účastníkem nebo uživatelem“.

Jiné cookies, jako statistické, analytické, preferenční či marketingové bude možné ukládat či jinak zpracovávat až po udělení souhlasu. Souhlas musí být udělen v souladu s požadavky GDPR. Musí se tedy jednat o svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle návštěvníka, který dává svolení ke zpracování svých osobních údajů, a to pro konkrétní kategorii cookies. V žádném případě není možné souhlas „vynutit“ např. tím, že by cookies banner/wall zasahoval do větší části stránky a fakticky omezoval její používání bez možnosti souhlas neudělit, za platný souhlas nebude možné považovat samozřejmě ani pouhé další prohlížení stránky.

Dopady

Změna dopadne prakticky na každého, kdo provozuje webové stránky či aplikace a pomocí cookies (nebo obdobných prostředků) sbírá data o svých uživatelích. Tito budou muset zrevidovat, jakým způsobem fungují cookies na jejich stránkách, nastavit nové lišty pro získání souhlasu s cookies a přizpůsobit novým předpisům také informace o zpracování.

Ke stažení v PDF: Novela zákona o elektronických komunikacích

Pro více informací kontaktujte náš tým

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back