Global menu

Our global pages

Close

Legal Alert | Konec povinného testování od 18. 2. 2022

  • Czech Republic

04-02-2022

Velké změny v testování zaměstnanců

Povinné testování zaměstnanců na pracovišti skončí 18. 2. 2022

Ukončení testování zaměstnanců

Povinné testování zaměstnanců na pracovišti skončí dne 18. 2. 2022 (poslední den testování).

Do 18. 2. 2022 jsou všichni zaměstnavatelé pokračovat v povinném testování zaměstnanců 2x týdně dle dosavadních pravidel uvedených ZDE .

Upozorňujeme, že od 31. 1. 2022 platí nová výjimka z testování pro zaměstnance, který prodělal onemocnění COVID-19 a uplynula u něho doba nařízené izolace – od pozitivního RT-PCR testu se nemusí testovat následujících 30 dnů.

Povinnosti po ukončení testování

Zaměstnavatelé jsou povinni vést ještě následujících 90 dnů pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu: datum testování, jména a příjmení osob, které k danému datu podstoupily test, včetně uvedení jejich data narození, čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny.

Možnosti dalšího testování zaměstnanců

I po skončení povinného testování na pracovišti mohou zaměstnavatelé pokračovat v testování na základě vyhodnocení rizik a přijetí vlastního opatření v oblasti zajištění bezpečnosti o ochrany zdraví na pracovišti.

Zaměstnavatelé musí řádně vyhodnotit veškerá rizika a takové opatření dostatečně odůvodnit a řádně upravit ve vnitřních předpisech nebo pokynech k BOZP.

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back