Global menu

Our global pages

Close

Legal Alert | Ochrana dýchacích cest na pracovišti

  • Czech Republic

22-10-2021

Od 25. 10. se mění pravidla pro nošení ochrany úst a nosu na pracovišti.

Respirátor na pracovišti

  • S ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci dojde od 25. 10. ke zpřísnění mimořádných opatření
  • Všichni zaměstnanci budou mít nově povinnost nosit respirátor ve všech vnitřních prostorách pracoviště. Zdravotnická obličejová maska ani látková rouška již nebudou považovány za dostatečnou ochranu
  • Zaměstnavatel má povinnost vybavit své zaměstnance na pracovišti respirátory v dostatečném počtu na každou pracovní směnu

Výjimky

  • Respirátor nemusí nosit zaměstnanci v případě, když je možné dodržet dostatečné rozestupy min. 1,5 m nebo vykonávají práci na jednom místě bez přítomnosti dalších osob
  • Zaměstnavatel může na základě vlastních vnitřních opatření k prevenci rizik povinnosti upravit odlišně, tj. i dále zpřísnit
  • Přísnější pravidla platí pro některá rizikovější pracoviště jako prodejny, provozovny služeb, zdravotnická nebo sociální zařízení, kde bude nutné nosit respirátor i při zachování dostatečných rozestupů

Ke stažení v PDF: Ochrana dýchacích cest na pracovišti

Pro více informací kontaktujte

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back