Global menu

Our global pages

Close

Legal Alert | Povinnost zaměstnavatele vydat potvrzení o pozitivitě

  • Czech Republic

21-12-2021

Od 20. 12. 2021 mají všichni zaměstnavatelé povinnost vydat pozitivně testovanému zaměstnanci na pracovišti potvrzení o jeho pozitivitě .

Potvrzení musí obsahovat:

  • datum provedení testu s pozitivním výsledkem,
  • název a IČO zaměstnavatele,
  • jméno kontaktní osoby zaměstnavatele a její tel. číslo,
  • jméno a příjmení testovaného zaměstnance, jeho datum narození a číslo pojištěnce,
  • podpis a razítko zaměstnavatele.

Lze použít tento VZOR potvrzení.

Na základě tohoto potvrzení bude následně zaměstnanci proveden konfirmační PCR test, tj. zaměstnanec již nemusí žádat svého ošetřujícího lékaře nebo závodního lékaře o vystavení žádanky.

Do doby obdržení výsledku konfirmačního PCR testu musí zaměstnanec zůstat v karanténě, přičemž se tato doba považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele, za kterou zaměstnanci náleží náhrada mzdy.

Pro více informací kontaktujte

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back