Global menu

Our global pages

Close

Legal Alert | Program Antivirus stále pomáhá

  • Czech Republic

30-11-2021

Aktuální změny v programu na podporu zaměstnanosti Antivirus

Vláda schválila prodloužení Režimu A programu Antivirus a opětovné zavedení Režimu B zpětně od 1. listopadu 2021.

Režim A

Příspěvek v režimu A (80 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, max. 39.000 Kč na zaměstnance a měsíc) vláda prodloužila až do konce února 2022.

Režim A se vztahuje na případy, kdy je zaměstnancům nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19.

Režim B

Vláda schválila opětovné zavedení Režimu B:

  • Zaměřen je na zaměstnavatele, kteří nemohou fungovat naplno, protože z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 mají významný počet zaměstnanců na ošetřovném nebo v karanténě, mají omezené vstupy nezbytné k jejich činnosti nebo je omezená poptávka po jejich službách či produktech
  • Příspěvek činí až 60 % z vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, max. 29.000 Kč za měsíc
  • Vztahovat by se měl na období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022

Pro nárok na kompenzace v obou režimech platí několik základních podmínek:

  • Podpora se týká se zaměstnanců v tzv. podnikové sféře
  • Zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění
  • Zaměstnavatel dodržuje zákoník práce
  • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní době a nesmí mu být dána výpověď
  • Zaměstnavatel musí nejdříve vyplatit náhradu mzdy a odvést odvody

S problematikou režimů podpory zaměstnanosti Vám rádi pomůžeme.

Ke stažení v PDF: Program Antivirus stále pomáhá

Pro více informací kontaktujte

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back