Global menu

Our global pages

Close

Legal Alert| Cookies: od februára 2022 to bez súhlasu nepôjde

  • Slovakia

27-01-2022

Dňom 01.02.2022 nadobudne na Slovensku účinnosť nový zákon o elektronických komunikáciách. Prinesie aj výraznú zmenu týkajúcu sa právnej úpravy tzv. cookies.

Režim opt-in

Doteraz pri cookies platil tzv. „opt-out“ režim, účinnosťou nového zákona o elektronických komunikáciách sa zavádza tzv. „opt-in“ režim . Na mapovanie činnosti užívateľa na príslušnej webovej stránke prostredníctvom cookies tak bude potrebné získať jeho preukázateľný súhlas , a to jeho aktívnym konaním (kliknutím na tlačidlo „Prijať“).

Výnimka zo súhlasu

Výnimkou zo súhlasu sú podľa zákona len:

  • údaje technického uloženia,
  • údaje, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete alebo
  • ak je to bezpodmienečne potrebné na poskytovanie služby informačnej spoločnosti (služba počas spojenia elektronických zariadení elektronickou komunikačnou sieťou), ktorú výslovne požaduje užívateľ.

Výnimka zo súhlasu sa preto nebude vzťahovať napr. na analytické, štatistické či marketingové cookies.

Koho sa zmena dotkne

Povinnosť získať preukázateľný súhlas užívateľa s cookies bude mať každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa - počítač, tablet či mobilné zariadenie.

Sankcia pre prípad nedodržania novej legislatívy

V prípade nedodržania novej legislatívy či už porušením alebo nesplnením uloženej povinnosti hrozí právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokuta až do 10% z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie a nepodnikateľovi pokuta do výšky 20.000,- Eur.

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back