Global menu

Our global pages

Close

Legal Alert | Uvoľnenie podmienok pre lokálne zdroje energie

  • Slovakia

25-03-2022

Dňa 22.3.2022 bola schválená novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov, ktorá priniesla dlho očakávané uvoľnenie podmienok pre tzv. lokálne zdroje . Zmeny budú účinné už od 1. apríla 2022 a teda včas pred plánovanou výzvou z Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu obnoviteľných zdrojov energie.

Po novom je lokálnym zdrojom:

  • zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie,
  • vyrábajúce elektrinu na pokrytie spotreby odberného miesta identického s odovzdávacím miestom
  • s celkovým inštalovaným výkonom nepresahujúcim maximálnu rezervovanú kapacitu odberného miesta (obmedzenie do 500 kW bolo zrušené)
  • s právom dodávať nespotrebovanú elektrinu do sústavy v rozsahu maximálnej rezervovanej kapacity (obmedzenie do 10% bolo zrušené),
  • pričom na elektrinu vyrobenú v lokálnom zdroji a tam aj spotrebovanú sa nebude uplatňovať tarifa za prevádzkovanie systému (TPS) až do 1.000 MWh ročne .

V najbližších mesiacoch budú vypracované technicko-konštrukčné a prevádzkové požiadavky vzťahujúce sa na lokálne zdroje ako aj pravidlá rozvrhovania voľnej kapacity pripojenia do sústavy.

V prípade záujmu o bližšie informácie v oblasti energetiky alebo Plánu obnovy a odolnosti SR sme Vám radi k dispozícii.

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back