Global menu

Our global pages

Close

Legal Alert | Vlastníci pozemkov s environmentálnou záťažou, majte sa na pozore!

  • Slovakia

14-12-2021

Novela zákona o environmentálnych záťažiach zavádza od budúceho roka prísnu finančnú zodpovednosť vlastníkov pozemkov, na ktorých je environmentálna záťaž. Novela nadobudne účinnosť 1.6.2022.

Súčasne platný zákon

Podľa súčasnej právnej úpravy platí, že za environmentálnu záťaž zodpovedá osoba, ktorá ju spôsobila svojou činnosťou (pôvodca). Pôvodca je povinný uhradiť všetky náklady súvisiace s odstránením environmentálnej záťaže. Čo však ak pôvodca environmentálnej záťaže nie je známy a pozemok medzitým nadobudla osoba, ktorá o environmentálnej záťaži nemohla vedieť a v činnosti, ktorá ju spôsobila, ani nepokračovala? Podľa pôvodnej právnej úpravy, takáto osoba nebola za environmentálnu záťaž zodpovedná. Uvedené sa však má po novele zmeniť.

Podľa novej právnej úpravy bude platiť:

V prípade, ak štát uskutoční sanáciu environmentálnej záťaže:

  • vlastník bude finančne zodpovedný za túto sanáciu, a to bez ohľadu na to, či pri kúpe pozemku vedel o environmentálnej záťaži a bez ohľadu na to, že nepokračoval v činnosti, ktorá environmentálnu záťaž spôsobila,
  • vlastník sa však môže vyhnúť povinnosti okamžitej náhrady nákladov uzatvorením záložnej zmluvy na pozemok so štátom, pričom v tomto prípade novela nerieši úplne jednoznačne následné vymáhanie finančnej náhrady za sanáciu,
  • novela nerieši otázku, či v prípade, ak je pôvodca známy, je daná prednostne jeho zodpovednosť pred zodpovednosťou vlastníka.

Ak ste touto zmenu zákona dotknutí, radi Vám poradíme:

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back