Global menu

Our global pages

Close
  • Inspirativní webináře a semináře
  • Právnické konference
  • Aktuální témata
  • Uznávaní odborníci

Jak předcházet sporům a minimalizovat jejich rizika

Středa 6. dubna 2022 | 9:30 – 12:00

Eversheds Sutherland, Oasis Florenc, 2. patro, Pobřežní 394/12, Praha 8

Pro koho je seminář určen?

Pro obchodní manažery, personalisty, HR manažery a všechny, kteří se ve své práci setkávají se smlouvami nebo s potenciálními spory (včetně pracovněprávních).

Na co se můžete těšit?

  • Jak připravit smlouvu tak, aby snižovala riziko sporu.
  • Pokud už protistrana přijde s problémem, jak reagovat.
  • Jak vést HR agendu a dokumentaci, aby zaměstnavatel obstál v případném sporu se zaměstnancem.
  • Jak postupovat při porušení povinností zaměstnancem.
  • Pokud hrozí soudní spor, jak se co nejlépe připravit.

Program:

9:00 – 9:30
Registrace účastníků, Coffee break

9:30 – 10:45
Na co si dát pozor ve smlouvách, včetně pracovních smluv.
Jak vést a uchovávat smluvní dokumentaci.

10:45 – 11:00
Coffee break

11:00 – 11:30
Jak reagovat při porušení smlouvy, včetně pracovních smluv.
Jak se na hrozící spor připravit.

11:30 – 12:00
Diskuze

Poplatek:

1 000 Kč + DPH při osobní účasti
500 Kč + DPH online živá událost

Po registraci se s Vámi spojíme, zašleme údaje k platbě a domluvíme individuálně, jestli máte zájem o osobní účast na semináři, nebo se připojíte přes link.