Global menu

Our global pages

Close

Profil Eversheds Sutherland Česká republika

Tým více jak 40 právníků, z nichž většina má předchozí zkušenosti z působení ve významných mezinárodních i lokálních kancelářích, má rozsáhlé zkušenosti zejména v oblasti práva obchodních společností, včetně fúzí a akvizic, práva kapitálového trhu, finančního práva, nemovitostí, pracovního práva a zastupování v soudních a rozhodčích řízeních, a také trestního práva a trestní odpovědnosti právnických osob.

Česko a Slovensko patří k nejdynamičtějším hospodářstvím střední Evropy, a i proto jejich právní systémy procházejí neustálým vývojem. Zejména z tohoto důvodu je pro advokátní kancelář velmi důležité, aby tento ekonomický i právní vývoj sledovala a klientům neustále poskytovala poradenské služby v odpovídajícím rozsahu a odpovídajícím způsobem.

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH

Advokáti naší kanceláře jsou aktivní v řadě profesních / specializovaných organizací, ze kterých bychom chtěli uvést zejména:

American Chamber of Commerce in the Czech Republic

Americká obchodní komora
www.amcham.cz

German Czech Chamber of Industry and Commerce

Česko-německá obchodní a průmyslová komora
www.tschechien.ahk.de

Mezinárodní obchodní komora
www.icc-cr.cz
Certifikát členstvíEU DOTACE

eu generation nardoni plan obnovy

Název výzvy: Virtuální podnik – I. Výzva

Název projektu: Digitalizace vnitropodnikových procesů: implementace cloudových ERP, DMS a CRM.

Cíl projektu: Cílem projektu je přechod na cloudové služby ERP, DMS a CRM poskytované jako služba SaaS (Software as a Service).

Stručný popis operace: Cílem projektu je opustit stávající softwarové vybavení, které neodpovídá aktuálním potřebám, nárokům na bezpečnost a ani na funkcionality, a implementovat komplexní, specificky pro potřeby advokátních kanceláří vyvíjený software.

Tento projekt byl podpořen z fondů EU prostřednictvím Národního plánu obnovy, plánu pro oživení a odolnost České republiky.