Global menu

Our global pages

Close

Energetika

Naše kancelář se podílí na tvorbě internetového portálu www.energie-portal.sk a pravidelně publikuje v měsíčníku „Energo“.

V oblasti energetického práva poskytujeme především následující právní služby:

  • Příprava a připomínkování smluv v oblasti energetiky.
  • Zastupování před regulačními orgány a úřady včetně zajištění potřebných oprávnění a povolení.
  • Právní regulace obchodu s emisními povolenkami.
  • Právní poradenství při realizaci infrastrukturních projektů v oblasti energetických projektů a energetiky (elektrárny, elektrická vedení).
  • Právní vztahy při výstavbě elektrického vedení.
  • Právní regulace ohledně zachytávání a ukládání CO2.