Global menu

Our global pages

Close

Hospodářská soutěž, PPP, veřejné zákazky

Naši právníci poskytují poradenství v celé řadě regulovaných oblastí, a to včetně práva hospodářské soutěže. Dlouhodobě se věnujeme poskytování právních služeb týkajících se zakázaných dohod mezi podnikateli a zneužití dominantního postavení, včetně případných souvisejících nároků na náhradu způsobených škod. Naši právníci poskytovali a poskytují poradenství při schvalování fúzí, včetně případného vyjednávání s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Máme též zkušenosti v oblasti PPP projektů.

Kromě toho se naše kancelář věnuje již od počátku svého působení právu veřejných zakázek. Naši právníci jsou také autory rozsáhlého komentáře ke slovenskému zákonu o veřejných zakázkách.

Mezi námi poskytované právní služby patří zejména:

  • Analýza obchodních transakcí klienta z hlediska souladu s právními předpisy, posuzování možných kroků vůči konkurenci klienta v případě protisoutěžního jednání.
  • Zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, zastupování před příslušnými soudy v soutěžních sporech.
  • Posuzování nároků na náhradu škody způsobené protisoutěžním jednáním, zastupování v soudních řízeních.
  • Kompletní zajištění notifikace fúze či jiné formy spojení podniků Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
  • Právní podpora uchazečům o veřejné zakázky, příprava zadávacích řízení pro zadavatele.
  • Příprava nabídky pro zadávací řízení a zastupování před orgány veřejné správy a před příslušnými soudy.