Global menu

Our global pages

Close

Insolvence a restrukturalizace, Česká republika

Náš tým poskytuje klientům komplexní poradenství v oblasti insolvenčního práva. Zastupujeme jak dlužníky, včetně poradenství ve fázi před vstupem do insolvenčního řízení, tak věřitele, a to jak při uplatňování jejich pohledávek, tak při vyjednávání s insolvenčním správcem včetně vedení souvisejících právních sporů.

Máme zkušenosti s nabýváním majetku v rámci insolvenčních / konkursních řízení. Náš tým má bohaté zkušenosti s restrukturalizačními procesy, včetně souvisejících analýz možných korporátních struktur a spolupráce s renomovanými ekonomickými a daňovými odborníky.

Naše kancelář dokáže zajistit komplexní proces restrukturalizace (tzv. ochrana před věřiteli) společnosti ve spolupráci s licencovaným správcem a advokátem, a to počínaje vypracováním restrukturalizačního posudku až po potvrzení restrukturalizačního plánu soudem a výkon dozorčí správy.

Mezi námi poskytované právní služby patří zejména:

  • Analýza právního postavení dlužníka / věřitele s ohledem na hrozící úpadek, zabezpečení komplexního procesu restrukturalizace.
  • Poradenství věřitelům při podání přihlášek a v souvisejících sporech (zejména spory o určení pravosti, výše či pořadí pohledávky a o vyloučení majetku z podstaty úpadce), zastupování ve věřitelských orgánech.
  • Analýza možných řešení úpadku.
  • Příprava insolvenčních návrhů, zastupování dlužníků v insolvenčním řízení, zastupování členů managementu v případě sporů o náhradu škody.
  • Právní podpora při přípravě reorganizačních plánů.