Global menu

Our global pages

Close

Korporátní právo, fúze a akvizice

Poskytujeme komplexní právní podporu při všech typech fúzí a akvizic, včetně akvizic v rámci insolvenčních řízení, procesů odštěpení, squeeze-out a dalších vnitroskupinových reorganizací. Poskytujeme poradenství ohledně strukturování vstupů nových investorů, pomáháme našim klientům navrhovat a vyjednávat podmínky vytvoření společných podniků, včetně případného souvisejícího poradenství v oblasti regulatoriky.

Dále poskytujeme plnou právní podporu při standardních korporátních procesech, včetně zajištění konání valných hromad, jejich organizace a vedení.

Máme rozsáhlé zkušenosti s přípravou a vyjednávání komplexních obchodních dohod, včetně smluv o dílo / dodávek investičních celků a smluv o poskytování služeb pro rozsáhlé projekty.

Mezi námi poskytované právní služby patří zejména poradenství při:

  • Akvizicích a prodejích společností / podniků a jiných rozsáhlých majetkových celků, včetně poradenství při strukturování transakce, právní prověrce (tzv. due diligence) a vyjednávání smluvní dokumentace.
  • Formování společných podniků (tzv. joint-ventures), včetně přípravy a vyjednávání akcionářských smluv.
  • Restrukturalizacích společností / podniků (vnitroskupinových i ostatních), včetně fúzí, rozdělení či odštěpení majetku, převodech jmění, přeměně právní formy společnosti.
  • Realizacích práva odkupu akcií ze strany hlavního akcionáře (squeeze-out).
  • Realizacích nabídek převzetí (dobrovolných i povinných), včetně zastupování v souvisejících správních a soudních řízeních.
  • Běžné korporátní agendě právnických osob, včetně přípravy a vedení valných hromad.
  • Obchodních transakcích, včetně přípravy a vyjednávání širokého spektra typů smluvní dokumentace. Zajišťujeme právní analýzu standardně používané smluvní dokumentace, včetně přípravy tzv. smluvních manuálů.