Global menu

Our global pages

Close

Obchodní smlouvy, mezinárodní obchod a přeprava

Poskytujeme komplexní právní podporu při vypracování a vyjednávání obchodních smluv všeho druhu, včetně smluv o dodávkách velkých zařízení, servisních smluv, licenčních smluv apod.

Mezi námi poskytované právní služby patří zejména poradenství při:

  • Přípravě a vyjednávání smluv o dílo nebo smluv o dodání komplexních projektů.
  • Přípravě a vyjednávání smluv o obchodním zastoupení, smluv o zprostředkování a franšízových smluv.
  • Kontrole a vypracování všeobecných obchodních podmínek (např. nákupní, dodací nebo servisní podmínky).
  • Poradenství v oblasti přeshraniční přepravy včetně CRM.
  • Vypracování a vyjednávání smluv v oblasti IT, včetně licenčních smluv a SLA.
  • Poradenství v oblasti zabezpečení plateb, zejména při přeshraničních dodávkách.