Global menu

Our global pages

Close

Ochrana osobních údajů, GDPR

Náš tým poskytuje poradenství v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů, a to jak českým a slovenským, tak nadnárodním společnostem. Pro klienty řešíme zadání, která často přesahují hranice národních úprav. Disponujeme týmem právníků, kteří mají bohaté zkušenosti nabyté při řešení projektů v oblasti ochrany osobních údajů. Naše zkušenosti nám umožňují zvolit vždy pragmatické a pro klienta nejvýhodnější řešení.

 • Komplexní audity zaměřeně na soulad s předpisy na ochranu soukromí a osobních údajů
 • Poradenství ohledně smluv se zpracovateli a obchodními partnery
 • Poradenství ohledně vztahů se spotřebiteli, včetně regulace e-commerce
 • Zastupování při kontrolách a jiných správních řízeních u Úřadu na ochranu osobních údajů
 • Revize a vypracování interních směrnic, souhlasů a oznámení o zpracování
 • Poradenství při předávání údajů do zahraničí

Implementace GDPR:

 • Školení zaměstnanců, provedení výchozí GAP analýzy,
 • Návrhy opatření a harmonogram implementace,
 • Posouzení vlivu na osobní údaje a záznamy o zpracování,
 • Revize interní a externí dokumentace,
 • Pravidelný monitoring souladu s GDPR, služby externího DPO.