Global menu

Our global pages

Close

Regulace hazardních her

Poskytujeme komplexní právní poradenství související s provozováním hazardních her. Náš tým má zkušenosti s procesem získání povolení k provozování různých druhů hazardních her, s nastavením interních procesů (včetně AML) a s přípravou smluvní dokumentace související s provozováním hazardních her.

Zpracováváme analýzy a právní stanoviska týkající se regulace hazardních her. Naše kancelář má rovněž rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů z řad provozovatelů hazardních her před správními orgány i ve správním soudnictví.

  • Komplexní právní podpora provozovatelů hazardních her
  • Právní regulace provozování hazardních her
  • Povolování hazardních her
  • Zajištění právní compliance (včetně problematiky AML)
  • Zastupování při jednání s orgány státní správy a dozoru v oblasti hazardních her
  • Zastupování ve správních a soudních řízeních
  • Zpracování právních analýz a stanovisek k problematice regulace a provozování hazardních her
  • Příprava komplexní smluvní dokumentace k zajištění provozování hazardních her
  • Příprava dokumentace pro marketingové soutěže