Global menu

Our global pages

Close

Rodinné firmy, nástupnictví, family business governance

Jsme vedoucí odborníci na problematiku vlastnictví a budování rodinných firem. Jejich majitelům poskytujeme poradenství v celé řadě oblastí týkajících se propojení firmy a rodiny, vlastnictví a řízení. Oblastí fungování rodinných firem se zabýváme dlouhodobě. Naši odborníci se věnují rovněž publikační a přednáškové činnosti. Patříme mezi průkopníky této oblasti v České republice.

V rámci našeho poradenství v této oblasti zejména:

  • Poskytujeme komplexní právní podporu při procesech nástupnictví a předávání firem mezi generacemi, a to včetně přípravy nástupnického projektu, projektového vedení a přípravy kompletní právní dokumentace. Při těchto projektech dokážeme zajistit podporu dalších relevantních odborníků.
  • Jsme specialisty na family business governance a family governance. Pomáháme vytvářet a nastavovat vnitřní pravidla pro úspěšné a zdravé fungování podniku a rodiny. Pomáháme tvořit rodinné ústavy a asistujeme při budování orgánů rodiny a firmy.
  • Poskytujeme kompletní právní podporu při vytváření rodinných holdingů a nastavování právních vztahů v podnikatelské rodině.
  • Poskytujeme právní podporu při investicích rodinných firem a budování společných podniků. Pomáháme nastavovat právní vztahy mezi akcionáři – členy rodiny a dalšími akcionáři.
  • Pomáháme majitelům firem a členům jejich rodin chránit jejich investice nastavením a implementací vhodných právních struktur.
  • Připravujeme dědické plány a řešíme otázky dědictví.