Global menu

Our global pages

Close

Fachartikel

Krampera, J / Miklíková, E / Horváthová, M (2019)
Einstweilige Verfügung in der Tschechischen Republik (Teil 1): Gesetzesgrundlage, Arten und typischer Inhalt der einstweiligen Verfügung
AnwaltZertifikatOnline, 28. 8. 2019

Miklíková, E (2019)
ICC-YAF: Smooth cooperation & enforceable measures - Tips on effective arbitration for young practitioners

Maďarová, H (2019)
První pokuty za porušení GDPR jsou na světě
epravo.cz, 27. 2. 2019

Bomba, M (2019)
Současná evropská rozhodovací praxe ve věcech omezování internetového prodeje a konec geo-blockingu
epravo.cz, 22. 2. 2019

Maďarová, H (2019)
Prvé pokuty za porušenie GDPR sú na svete
epravo.sk, 8. 2. 2019

Verlík, J / Habová, P (2019)
Kontroly překompenzace v návrhu novely ZPOZE
epravo.cz, 24. 1. 2019

Beneš, O (2019)
Stávka mimo kolektivní vyjednávání
epravo.cz, 21. 1. 2019

Mačát, J (2019)
Omezení daňového zvýhodnění investičních fondů
epravo.cz, 18. 1. 2019

Krampera, J / Vacek, L (2019)
Nejvyšší soud k započtení nejisté nebo neurčité pohledávky
epravo.cz, 16. 1. 2019

Liebscherová, K / Tóthová, A (2019)
Skládkovať sa už neoplatí
Odpadové hospodárstvo 1/2019; 8-9

Hager, B (2019)
Dlhá cesta k jednotnému trhu pre biopalivá
Odpadové hospodárstvo - Energo 1/2019; 20-21

Miklíková, E / Vacek, L (2019)
Praktická úskalí výkonu zahraničních rozhodčích nálezů
epravo.cz, 4. 1. 2019

Šolc, R / Dvořák, A (2018)
Rozlišujme zákaz konkurenčního jednání a ochranu citlivých informací zaměstnavatele
epravo.cz, 17. 12. 2018

Kokeš, J / Otta, S (2018)
Institut agenta pro zajištění v návrhu novely zákona o dluhopisech
epravo.cz, 12. 12. 2018

Macej, J (2018)
Súd potvrdil právo výrobcu elektriny na vrátenie G-komponentu
Odpadové hospodárstvo - Energo 12/2018; 22-23

Liebscherová, K (2018)
Posúdenie vplyvov na životné prostredie aj pre elektrické vedenie
Odpadové hospodárstvo - Energo 12/2018; 26-27

Fabián, D / Brůha, T (2018)
Okamžik předání a okamžik splnění díla s vadami, které nebrání jeho užívání
epravo.cz, 30. 11. 2018

Richter, T (2018)
ICO a STO z pohľadu investorov: Na čo sa pozrieť pred kúpou tokenu
epravo.sk, 28. 11. 2018

Šudoma, O (2018)
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu ve faktickém pracovním poměru
epravo.cz, 16. 11. 2018

Hnátová, Z (2018)
„Preplatenie“ nevyčerpanej dovolenky po skončení pracovného pomeru? Nový rozsudok Súdneho dvora EÚ mení uhol pohľadu
epravo.sk, 14. 11. 2018

Jánošková, N (2018)
Krajský súd Bratislava rozhodol: Odvedená daň z CO2 sa bude vracať
Odpadové hospodárstvo - Energo 11/2018; 24

Liebscherová, K / Tóthová, A (2018)
Závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu
Odpadové hospodárstvo - Energo 11/2018; 10-11

Horváthová, M / Nguyen, H (2018)
Nejvyšší soud k nároku na odstupné při skončení pracovního poměru fikcí
epravo.cz, 19. 10. 2018

Liebscherová, K / Sapáková, J (2018)
Zmeny vo vysielaní pracovníkov
epravo.sk, 16. 10. 2018

Perniš, P / Vacek, L (2018)
Odškodnění ve faktickém pracovním poměru pohledem nedávné soudní praxe
epravo.cz, 10. 10. 2018

Jánošková, N (2018)
Včasné neodovzdanie emisných kvót sa nevypláca
Odpadové hospodárstvo - Energo 10/2018; 20-21

Liebscherová, K / Tóthová, A (2018)
Čaká nás ďalšia veľká novela zákona o odpadoch
Odpadové hospodárstvo - Energo 10/2018; 10-11

Macej, J (2018)
Predžalobná výzva a paušálna náhrada nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky
epravo.sk, 2. 10. 2018

Jelínek, T (2018)
Doba strávená na cestě do místa výkonu práce ve světle judikatury evropských soudů
epravo.cz, 27. 9. 2018

Krampera, J / Vacek, L (2018)
Právní závěry ve znaleckém posudku v civilním soudním řízení
epravo.cz, 25. 9. 2018

Jánošková, N / Sapáková, J (2018)
Pôsobenie a práva zástupcov zamestnancov
epravo.sk, 18. 9. 2018

Maďarová, H (2018)
Praktické aspekty právnej úpravy zodpovednej osoby podľa čl. 37 a nasl. GDPR (II. časť)
epravo.sk, 11. 9. 2018

Macej, J / Tóthová, A (2018)
Zásadné zmeny v podpore obnoviteľných zdrojov
Opadové hospodárstvo - Energo 9/2018; 18-19

Demová, K (2018)
Šikana na pracovišti a její důsledky pro zaměstnavatele
epravo.cz, 31. 8. 2018

Procházka, T (2018)
Souběh funkcí - stručně, prakticky
EPRAVO.CZ Magazine 2/2018; 115

Šumavská, M (2018)
Nejvyšší soud k rovnosti odměňování zaměstnanců
epravo.cz, 20. 8. 2018

Macej, J (2018)
K (ne)prípustnosti substitučného splnomocnenia v konaní pred Ústavným súdom SR
epravo.sk, 16. 8. 2018

Hager, B (2018)
Špatné zkušenosti s monopolem rozšířené odpovědnosti výrobců v Evropě
Odpady 8/2018; 26-27

Cisáriková, E (2018)
Návrh novely Občianskeho zákonníka poteší viac spotrebiteľov ako dodávateľov
epravo.sk, 10. 8. 2018

Tóthová, A (2018)
Prečo dostala Slovenská republika pokutu milión eur?
Odpadové hospodárstvo 8/2018; 10-11

Jánošková, N (2018)
Vyrábate polyméry, ale obchodovať s CO2 kvótami nemôžete. Dôvod?
Odpadové hospodárstvo - Energo 8/2018; 20-21

Krampera, J / Faltus, V / Vacek, L (2018)
Prorogační doložka a soudní praxe
epravo.cz, 27. 7. 2018

Maďarová, H (2018)
Praktické aspekty právnej úpravy zodpovednej osoby podľa čl. 37 a nasl. GDPR (I. časť)
epravo.sk, 23. 7. 2018

Hager, B (2018)
Realizácia rozšírenej zodpovednosti výrobcov v Rámcovej smernici EÚ o odpade
Odpadové hospodárstvo 7/2018; 16-17

Liebscherová, K / Tóthová, A (2018)
Novela zákona o IPKZ: Boj proti skládkam pokračuje
Odpadové hospodárstvo 7/2018; 8-9

Procházka, T (2018)
Rozsudek roku zpřehlednil postavení českých manažerů. Na jasná pravidla se čekalo 25 let
Nejvyšší soud ČR, 27. 6. 2018

Odrobinová, V / Procházka, T (2018)
Souběh funkcí – průvodce cestou do pekel (díl 1)
epravo.cz, 26. 6. 2018

Liebscherová, K (2018)
Zjednodušené zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín
epravo.sk, 21. 6. 2018

Krampera, J / Dosedělová, T / Vacek, L (2018)
Hromadné žaloby - budoucnost českého procesního práva?
epravo.cz, 8. 6. 2018

Tóthová, A (2018)
Čo prináša novela zákona o energetike
Odpadové hospodárstvo - Energo 6/2018; 22-23

Jánošková, N (2018)
Povinnosti GDPR sa týkajú možno aj vás
Odpadové hospodárstvo - Energo 6/2018; 8-9

Servus, S (2018)
Aktuální otázky nástupnictví při rodinném podnikání
Wolters Kluwer, 2018

Jánošková, N (2018)
Zdaňovanie CO2 kvót v slovenských podmienkach v roku 2011 bolo v rozpore s európskym právom
epravo.sk, 6. 6. 2018

Tóthová, A (2018)
Európsky parlament schválil ambiciózne ciele odpadového hospodárstva
Odpadové hospodárstvo - 5/2018; 8-9

Jánošková, N / Hager, B (2018)
Súdny dvor EÚ sa vyjadril: Zdaňovanie CO2 kvót v slovenských podmienkach v roku 2011 bolo v rozpore s európskym právom
Odpadové hospodárstvo - Energo 5/2018; 22-23

Odrobinová, V / Procházka, T (2018)
Souběh funkcí - stručně, prakticky
epravo.cz, 18. 5. 2018

Hager, B (2018)
Dedenie: rakúsky vz. uhorský model
Hospodárske noviny, 15. 5. 2018
Dedenie: rakúsky vz. uhorský model
hnonline.sk, 15. 5. 2018

Procházka, T / Dubová, M (2018)
Firemní benefity: auto k soukromým účelům (daňový pohled)
CAFINews, 14. 5. 2018

Konečná, P (2018)
Opční plány pro zaměstnance a jejich zdanění
epravo.cz, 4. 5. 2018

Matouš, R (2018)
GDPR: jak efektivně implementovat za „pět minut dvanáct“?
epravo.cz, 25. 4. 2018

Hansliková, J / Dvořák, A (2018)
Nepřiznání mimořádného odstupného z důvodu vzniku nároku na starobní důchod je diskriminací
epravo.cz, 11. 4. 2018

Tóthová, A (2018)
ESD: Prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia
Odpadové hospodárstvo - Energo 4/2018; 22-23

Hager, B (2018)
Zlé skúsenosti s monopolom OZV v Európe
Odpadové hospodárstvo 4/2018; 8-9

Vučka, J / Liberda, J (2018)
Beztrestnost kreativního účetnictví aneb i Nejvyšší soud se někdy utne
Bulletin Svazu účetních, 29. 3. 2018

Beneš, O (2018)
Za jakých podmínek je možné kontrolovat e-maily zaměstnance?
epravo.cz, 16. 3. 2018

Vučka, J (2018)
Nový judikát: přístup obhajoby k dokumentům státního zastupitelství
epravo.cz, 1. 3. 2018

Kratochvílová, P (2018)
Škoda způsobená zaměstnancem – náhrada nákladů na mzdu
epravo.cz, 22. 2. 2018

Udvaros, K (2018)
Základní kapitál 1 Kč – dává to smysl?
epravo.cz, 15. 2. 2018

Liebscherová;, K (2018)
Vplyvy aplikačnej novely zákona o odpadoch na súvisiace vyhlášky - 1. časť
Odpadové hospodárstvo – 2/2018; 10-11

Hager, B (2018)
Súdny dvor EÚ k definicíi chránených odberateľov plynu a zásobám plynu vo vlastnej krajine
Odpadové hospodárstvo - Energo 02/2018; 20-21

Procházka, T (2018)
Počítáte správně nepřetržitý odpočinek v týdnu?
epravo.cz, 2. 2. 2018

Hager, B / Štrbová, P (2018)
Veľká novela slovenského Obchodného zákonníka alebo ďalší pokus o účinnú ochranu práv veriteľov
Ročenka Slovensko-rakúskej obchodnej komory 2017, str. 98-99

Vučka, J (2018)
Vybržďování a trestněprávní paradoxy
epravo.cz, 19. 1. 2018

Liebscherová, K / Tóthová, A (2018)
Aplikačná novela zákona o odpadoch - tretia časť - pneumatiky
Odpadové hospodárstvo – 1/2018; 8-9

Vučka, J (2018)
„Odcizení“ aneb Kdy si konečně přiznáme problém?
Trestněprávní revue 1/2018

Štrbová, P / Sapáková, J (2018)
Datenschutz neu: ein harter Brocken
PRESSBURGER Zeitung, 4. 1. 2018

Vučka, J (2018)
Nejkontroverznější rozhodnutí Ústavního soudu v roce 2017 (i výroková logika má své hranice)
jinepravo.cz, 1. 1. 2018