Global menu

Our global pages

Close

Brexit: Pooled kaubanduslepped veel üle võtmata, aega neli kuud

 • Estonia

  03-07-2020

  Selle nädala teisipäeval, 30.06 sai läbi tähtaeg, milleni sai Ühendkuningriik taotleda üleminekuaja pikendamist. ÜK pikendamist ei palunud, mis tähendab, et üleminekuaeg lõpeb 6 kuu pärast (31.12.2020) ning järgmise aasta jaanuarist Suurbritannia enam Euroopa Liidus ei ole.

  Sama kuupäev on oluline ka töötajate seisukohast – 30.06 sai läbi tähtaeg, milleni said Suurbritannias elavad Euroopa Liidu kodanikud ennast registreerida seal juba elavana („settled status“). Eversheds Sutherland Ots&Co partner Risto Rüütel selgitas, et kuni 31.12.2020, ehk kuni ÜK on Euroopa Liidus, kehtib küll vaba liikumine, kuid sealt alates võib juba piiril tekkida probleeme neil ÜK elanikel, kes õigeaegselt ei registreerunud. Rüütel lisas, et kuigi tööandjatele ei teki otseselt täiendavaid kohustusi olemasolevate töötajatega seoses, siis nt töötaja piiril kinni jäämine võib siiski tööd häirida ja sellega peaks arvestama.

  Kaubanduslepe peab Euroopa Liidu hinnangul olema kokku lepitud 4 kuu pärast (hiljemalt oktoobris), et arvestada ka ülevaatuse ja ratifitseerimisega liikmesriikides ning Briti ja Euroopa parlamentides. ÜK valitsus soovib läbirääkimised lõpetada juba 2 kuu pärast. Arvestades aga läbirääkimiste aeglast edenemist ning endiselt laual olevaid suuri erimeelsusi ei tundu praeguses olukorras võimalik, et saavutatakse ülevaatlik ja kõikehõlmav kokkulepe. Risto Rüütel sõnas, et kui nelja kuu pärast ei ole kaubandusleppega juba kuhugi jõutud, on tõenäoline, et tulebki leppeta Brexit.

  Ühendkuningriik on Euroopa Liidu ligi 40-st kaubandusleppest praeguseks suutnud üle võtta ligikaudu 20, mis on küll hea tulemus, kuid ülejäänute seis ei ole praegu veel kuigi kindel, eriti probleemsed on USA ja Jaapan, ütles Risto Rüütel, Eversheds Sutherland Ots&Co partner. „Seega kõik ÜK peakontoriga või selle riigi kaudu tegutsevad ühingud, kelle turg on rahvusvaheline, peavad arvestama enda sihtturgudega seotud regulatsiooniga. Kui kaubanduslepet ei tule, kehtivad WTO reeglid, mis tähendab muuhulgas täielikke tolliprotseduure ja kohalduvaid tariife,“ lisas Rüütel.

  UK Withdrawal Ageementis (lahkumisleppes) otsustati, et kogu Euroopa Liidu õigus, mis kehtib lahkumise hetkel, jääb Ühendkuningriidis kehtima. Alates Euroopa Liidust lahkumisest aga võib tekkida õigussüsteemide kaugenemine teineteisest, kui ÜK ei soovi konkreetsetes valdkondades jääda seotuks EL õigusega ning neid siseriiklikult edaspidi teisiti reguleerib.

  Läbirääkimiste tulemustel on oluline mõju ka andmekaitsele – kui ÜK-st saab kolmas riik, kelle andmekaitseseadusi EL ei tunnusta, siis peavad andmeid UKsse saatvad riigid hoolega läbi mõtlema, kuidas andmeid kaitsta ning EL-i andmekaitse üldmäärusest tulenevaid kohustusi täita.

  Taustaks: Eversheds Sutherland on maailma üks suurimatest rahvusvahelistest advokaadibüroodest, ühendades üle 5000 professionaali 70 büroos üle maailma. Eestis teenindab Eversheds Sutherland Ots&Co kliente kõigis ärivaldkondades juba üle 20 aasta.

  Lisainfo: Risto Rüütel, Eversheds Sutherland Ots&Co partner, e-mail: risto.ruutel@eversheds-sutherland.ee

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back

  Subscribe to Estonian ebriefings