Global menu

Our global pages

Close

Elektrituruseaduse ja konkurentsiseaduse muutmise seaduse eelnõu 655 SE (elektrituru reform)

 • Estonia

  30-08-2022

  Valitsuse 25. augustil algatatud eelnõu kohaselt pannakse seoses eletrituru reformiga elektrimüüjatele, nagu Eesti Energia, kohustus ajutiselt müüa elektrit Eesti kodutarbijatele ja kõigile elektri edasimüüjatele universaalteenusena alates käesoleva aasta oktoobrist kuni 30. aprillini 2026. Lisaks sätestatakse alused universaalteenuse raames ostetava elektrienergia tootmishinna kooskõlastamiseks.

  Selleks kohustatakse üle 150 MW võimsusega tootmisseadet omava isikuga ühes kontsernis olevat müüjat või Nord Pooli Eesti hinnapiirkonnas üle 50% turuosa omavat elektrimüüjat müüma toodetud elektrit universaalteenuse korras tarbijatele hinnaga, mis on kooskõlastatud Konkurentsiametiga. Muudatustega luuakse börsihinnast lähtuvatele pakettidele alternatiiv ja antakse kodutarbijale võimalus osta elektrit börsiväliselt. Kodutarbijad, kes on varasemalt sõlminud elektrienergia lepingu, saavad universaalteenusele üle minna ilma kehtiva lepingu lõpetamise leppetrahvita. Universaalteenusest saab tarbija igal hetkel välja astuda.

  Universaalteenuse hind selgub plaani järgi septembrikuu keskpaigas, kui seaduse muudatused on vastu võetud ja Konkurentsiamet pärast kooskõlastusprotsessi elektrimüüjatega hinna määrab. Hinna määramisel peab konkurentsiamet võtma arvesse elektri tootmiskulusid ja elektritootja mõistlikku kasumit. Elektrimüüja võib juurde arvestada müügikulud.

  Lisainfot leiab siit: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/c10e6791-dcda-4530-9b85-1c91b73dd997/Elektrituruseaduse%20ja%20konkurentsiseaduse%20muutmise%20seadus

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back

  Subscribe to Estonian ebriefings