Global menu

Our global pages

Close

Energiamajanduse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 656 SE (elektrituru reform)

 • Estonia

  30-08-2022

  25. augustil algatas Vabariigi Valitsus eelnõu, millega muudetakse kehtivas energiamajanduse korralduse seaduses sisalduvat taastuvelektri osatähtsuse eesmärki aastaks 2030 nii, et aastaks 2030 moodustab taastuvenergia vähemalt 65% riigisisesest energia summaarsest lõpptarbimisest hetkel kehtiva 42% asemel ja elektrienergia summaarsest lõpptarbimisest vähemalt 100% senise 40% asemel.

  Eesmärgi täitmiseks kavandatakse lisaks toimunud vähempakkumistele viia 2024-2025 läbi täiendavad taastuvelektri vähempakkumised kokku vähemalt 1 TWh mahus. Lisaks peaks eesmärgi saavutamisele muu hulgas kaasa aitama tuulikutasu rakendamine ning meretuuleparkide lubade kiirem menetlus. Samuti on eraldatud lisarahastust elektrivõrkude valmisoleku kiireks tõstmiseks ning otsitakse võimalusi elektrivõrgu arengu pikaajaliseks suunamiseks suuremale valmisolekule uute taastuvelektri tootmisseadmete võrguga liitmiseks. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

  Rohkem saab lugeda siit: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/281b911d-03da-4187-872d-a21502955d02/Energiamajanduse%20korralduse%20seaduse%20muutmise%20seadus

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back

  Subscribe to Estonian ebriefings