Global menu

Our global pages

Close

Küberturvalisuse seaduse ja teiste seaduste muutmine (531 SE)

  • Estonia
  • General

21-07-2022

01. jaanuaril 2023 jõustuva küberturvalisuse seaduse (KüTS) muudatusega volitatakse valitsust kehtestama määrusega süsteemide küberturvalisuse tagamiseks vajalikke nõudeid, millest üks osa on uus Eesti infoturbestandard (E-ITS). Samuti reguleerib seadus küberturvalisuse valdkonna tööstuse, tehnoloogia ja teadusuuringute riiklikku koordineerimiskeskuse määramist ja selle ülesannete korraldust ning määratleb riikliku küberturvalisuse sertifitseerimise asutuse, selle järelevalvevolitused ning sertifitseerimisnõuete rikkumisega seotud vastutuse.

Muudatuse eesmärk on tagada siseriiklikult meetmete olemasolu, millega on võimalik piirata sõda propageerivat ja vaenu õhutavat sisu, mida kasutatakse Eesti vastu suunatud informatsioonilise mõjutustegevuse raames Eestis elavate või viibivate inimeste meelsuse kujundamiseks.

Lähemalt saab lugeda siit: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/cd3107f9-b19c-4ed4-b6a7-7379fa3bf6b9/K%C3%BCberturvalisuse%20seaduse%20ja%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus

 

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back

Subscribe to Estonian ebriefings