Global menu

Our global pages

Close

Käibemaksuseaduse, Eesti Panga seaduse ning käibemaksuseaduse ja tolliseaduse muutmine 460 SE (e-kaubandus ja kaugmüük)

 • Estonia

  21-07-2022

  01. juulil 2022 jõustunud käibemaksuseaduse (KMS) muudatusega võeti vastu ELi käibemaksudirektiiv 2019/2235, millega muudeti liikmesriikide vahelise e-kaubanduse maksustamine ja kaotati maksuvabastus väljastpoolt Euroopa Liitu imporditud väikese väärtusega ehk kuni 22 eurot maksvatele kaupadele. Kuni 150 euro väärtusega saadetised maksustatakse kas impordi hetkel või erikorra alusel. Kui ettevõtjast kauba võõrandaja on valinud erikorra rakendamise, siis kauba tellimuse eest tasumisel tasub tellija ka kauba importimisel tasumisele kuuluva käibemaksu, mille kauba müüja deklareerib kuupõhiselt maksuhaldurile.

  Kaugmüügile kehtestatakse Euroopa Liidu ülene teises riigis maksukohustuse tekkimise künnis 10 000 eurot kalendriaastas. See tähendab, et 10 000 euro ületamisel tuleb teise liikmesriigi ettevõtjal tasuda kaugmüügilt käibemaks kauba saaja riigis. Kehtiva korra kohaselt kehtestab iga liikmesriik piirmäära ning riigiti on piirmäärad erinevad – enamusel, sh Eestil on 35 000 eurot.

  Lisaks sätestatakse võimalus käibemaksukohustuse korrigeerimiseks nn lootusetute võlgade puhul. Kehtiva korra kohaselt tasumata arved (nn lootusetud võlad) ei mõjuta müüja käibe suurust ega käibemaksuarvestust. Muudatuse kohaselt saab ettevõtja õiguse teatud tingimuste täitmisel ostja poolt kauba või teenuse eest osaliselt või täielikult tasumata jäetud ulatuses oma maksukohustust vähendada, mis tagab ettevõtjate võrdsema kohtlemise.

  Rohkem saab lugeda siit: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/40365b64-b331-4f51-992c-f4c27d3ef257/K%C3%A4ibemaksuseaduse,%20Eesti%20Panga%20seaduse%20ning%20k%C3%A4ibemaksuseaduse%20ja%20tolliseaduse%20muutmise%20seaduse%20muutmise%20seadus

   

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back

  Subscribe to Estonian ebriefings