Global menu

Our global pages

Close

Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (647 SE)

 • Estonia

  21-07-2022

  15. juulil algatatud kindlustustegevuse seaduse (KindlTS) ja võlaõigusseaduse (VÕS) muutmise seaduse eelnõuga tahetakse tõsta kindlustusandjate miinimumkapitalinõude alammäärasid ja ettevõtjast kindlustusvõtja suuruse määratlemise piirmäärasid, et kindlustusandja miinimumkapitalinõude alammäär oleks edaspidi senise 3,7 miljoni euro asemele 4 eurot, kui kindlustusandja tegeleb elukindlustustegevuse ja teatud kahjukindlusliikide pakkumisega ning 2,7 miljonit eurot, kui ta pakub muid kahjukindlustusliike.

  Samuti tõstetakse eelnõuga kindlustusvõtjast suurkliendi määratlemise piirmäärasid. Tegemist on suurkliendist kindlustusvõtjaga, kui ta vastab vähemalt kahele järgmistest tingimustest – ettevõtte bilansimaht ületab 6,6 miljonit eurot, majandusaasta netokäive ületab 13, 6 miljonit eurot või majandusaasta keskmine töötajate arv on vähemalt 250 töötajat. Hetkel kehtivad piirmäärad on vastavalt 6,2 miljonit eurot ja 12,8 miljonit eurot, töötajate arvu ei muudeta.

  Muudatuste aluseks on ELi teatis, millega korrigeeritakse kindlustusdirektiivi eurosummasid tulenevalt inflatsioonist. ELi direktiivi kohaselt tuleb piirmäärad vaadata üle iga 5 aasta järel. Vaatlusaluseks perioodiks oli praegu 31. detsember 2015. a kuni 31. detsember 2020. a. ELi teatise kohaselt peavad liikmesriigid rakendama korrigeeritud summasid alates 19. oktoobrist 2022.

  Uuri lähemalt: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/41ed5d71-dcd1-4055-b7d4-12e2704dd0fa/Kindlustustegevuse%20seaduse%20ja%20v%C3%B5la%C3%B5igusseaduse%20muutmise%20seadus

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back

  Subscribe to Estonian ebriefings