Global menu

Our global pages

Close

Algab uuenenud Master Class õppeprogramm juuratudengitele

  • Estonia
  • General

26-02-2018

Kui Sa tahad kogeda, kuidas käib töö ühes maailma suurimas rahvusvahelises advokaadibüroos, siis tule Eversheds Sutherland Master Class õppeprogrammi! Sulle jagavad oma praktilisi kogemusi meie õigusvaldkondade juhid. Lisaks saad ennast proovile panna mitmes workshopis.

Juba kolmandat aastat lendab Eesti Master Class programmi võitja 2-nädalasele praktikale välisriiki. Sel aastal praktiseerib võitja Dublini büroos.

 

Auhinnad Eversheds Sutherland Master Class programmi parimatele lõpetajatele:

1. koht: 2-nädalane praktika Dublini büroos

(alates 28. maist 2018, reisi- ja majutuskulud katame meie)

2. koht: 2-nädalane praktika Eesti büroos

 

Registreerumine 15. märtsini k.a.

Ootame kandideerima õigusteaduse bakalaureuseõppe viimase kursuse ja magistri õppeprogrammi tudengeid, kellel on:

• silmapaistev õppeedukus

• väga hea inglise keele oskus

• soov saada advokaadiks

Kandideerimiseks palume esitada e-mailile events@eversheds-sutherland.ee:

• Essee teemal „Mina ja juura“ (max 1 A4)

• CV

• Ülikooli õppetulemused (nt õppeinfosüsteemi väljavõte või kõige hilisem õppetulemuste leht)

Osalemine on tasuta. Programm sisaldab ka lõunasööki ja kohvipause. Seminarid toimuvad pühapäeviti Tallinnas, meie büroos.

 

Programm ja ajakava*:


 

PÜHAPÄEV, 18. märts kell 10.30–17.00

 

Maksejõuetuseõigus: Tarmo Repp, partner

Tutvustame pankrotimenetluse ja saneerimismenetluse üldiseid põhimõtteid. Räägime, kuidas kaitsta võlausaldaja huve võlgniku maksejõuetusele viitavate asjaolude ilmnemisel, kuidas käib pankrotimenetluses nõuete esitamine ja kaitsmine; millised on pankrotimenetluse organid ja nende tegutsemise põhimõtted. Samuti vaatame läbi tagasivõitmise võimalused nii pankrotimenetluses kui ka pankrotimenetluse väliselt.

 

Rahvusvaheline kommertsarbitraažikohtu menetlus: Anet Kaasik, vandeadvokaat

Rahvusvaheline kommertsarbitraaž on eraõiguslik vaidluse lahendamise viis, kus jõupositsioonil olevad õiguskorrad on kehtestanud omad reeglid. Inglise keeles öeldakse, et vaidlus lahendatakse „in the rabbit hole“. Sel on üheaegselt nii common law´le kui ka civil law´le omaseid tunnuseid, mis muudab kohalduvate reeglite tuvastamise ja seejärel kohaldamise mitmetahuliseks. Eriseminaril teeme selle vaidluse lahendamise viisiga tutvust.

 

Konkurentsi- ja Euroopa Liidu õigus: Risto Rüütel, partner

Käime läbi olulisemad teemad Eesti ja EL-i konkurentsiõiguses, sh horisontaalsed ja vertikaalsed konkurentsipiirangud ning muud konkurentsi kahjustava koostöö ilmingud, erandite süsteem, turujõu kuritarvitamisega seonduv, koondumiste kontroll ja riigiabi. Lisaks puudutame põgusalt menetluse ja vastutuse küsimusi ning tsiviilkorras kahjude hüvitamise temaatikat. Teooria kõrval arutame ja lahendame juhtumeid elust enesest, sh analüüsime õppefilmi konkurentsialasest läbiotsimisest (nn dawn raid).

 


PÜHAPÄEV, 8. aprill kell 10.30–17.00

 

Ühingu- ja äriõigus (M&A, DD): Maivi Ots, juhtivpartner, Kerttu-Kaarina Tombak, õigusnõunik

Räägime ühinguõiguse rakendamisest äriühingute juhtimise korraldamisel ning ettevõtete ja äriühingu osalustega tehingute tegemisel. Selgitame muuhulgas, mis asi on juriidiline audit, milleks võib olla oluline lisaks osa/aktsiate müügilepingule ka osanike/ aktsionäride lepingu sõlmimine. Samuti peatume osaluse müügilepingute ja ühinemistehingute tavadel ja praktikal.

 

Kinnisvara- ja ehitusõigus: Randu Riiberg, partner

Kinnisvaratehingutest rääkides käime läbi põhilised lahendused investeerimiseks kinnisvarasse ja tehingute struktureerimise. Ehitusprotsessi reguleerimise valdkonnas analüüsime läbi erinevad ehituslepingute mudelid. Räägime protsessi juhtimisest ja mõjust ning võtame vaatluse alla ehituslepingutega kaasnevad riskid.

 

Uus andmekaitse määrus: Erika Tuvike, jurist

Alates käesoleva aasta 25. maist peavad ettevõtjad lähtuma peamiselt ELi andmekaitse üldmäärusest. Mis on olulisemad muudatused? Mis on muudatuse eesmärk? Keda mõjutab?

 

Elu advokaadibüroos – müüdid ja tegelikkus: Kristina Zorin, advokaat

Kristina on 2016. aasta Master Classi 2. koha võitja, kes peale programmi lõppu meie advokaadibüroosse ka tööle tuli. Kas töö advokaadibüroos on selline nagu ta ette kujutas? Milline näeb välja üks tavaline tööpäev? Kas kolleegidega teistest kontoritest ikka suheldakse? Kas büroos tehakse vaid tööd? Jne. Jne.  Nii neile kui ka kohapeal tekkinud küsimustele saab Kristinalt vastuse.

*Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis ja ajakavas muudatusi.

 

For more information contact

Kait Mutli, Marketing and PR manager

Disclaimer

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back

Subscribe to Estonian ebriefings