Global menu

Our global pages

Close

PRIA toetus põllumajandustootjatele

 • Estonia

  17-03-2021

  15-22.03 saab taotleda PRIA erakorralist kriisiabi põllumajandustoodete esmatootjatele. Toetust pakutakse koroonapandeemiast tingitud majandusliku kahju osaliseks hüvitamiseks. Taotlusi saab esitada e-PRIA kaudu (epria.pria.ee).

  Toetust saavad taotleda FIEd või juriidilised isikud, kes tegelevad põllumajandustoodete esmatootmisega tegevusvaldkonnas, mida koroonaviruse puhang on enim mõjutanud.

  Toetatavad tegevusvaldkonnad: piimatõugu lehma kasvatus, seakasvatus, lamba- ja kitsekasvatus, aiandus, vutikasvatus, lihatõugu veise kasvatus, maheteraviljakasvatus ja mahepõllumajanduslik munakanakasvatus

  Toetuste kogueelarve on 15,8 miljonit eurot, mis jaguneb järgmiselt:

  • Lihaveisekasvatus – 2,2 miljonit eurot;
  • Seakasvatus – 3,67 miljonit eurot;
  • Piimalehmakasvatus – 4,3 miljonit eurot;
  • Lamba- ja kitsekasvatus – 0,7 miljonit eurot;
  • Köögiviljakasvatus – 0,53 miljonit eurot;
  • Kartulikasvatus – 1,13 miljonit eurot;
  • Maasikakasvatus – 1,65 miljonit eurot;
  • Maheteravilja kasvatus – 1,5 miljonit eurot;
  • Mahemunakanade ja vuttide kasvatus – 0,125 miljonit eurot.

  Toetus makstakse välja hiljemalt 30.06.2021.

  Toetust antakse riigiabina summas kuni 225 000 eurot taotleja kohta. Kui riigiabi piirmäär on täitunud, on taotlejal võimalik saada vähese tähtsusega abi kuni 25 000 eurot. Üheks taotlejaks loetakse üksteisega seotud ettevõtjad. Toetuse ühikumäärad arvestatakse põllumajanduslike tegevusvaldkondade kaupa.

  Tingimused:

  • Taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahe majandusaasta aruanded peavad olema taotluse esitamise ajaks äriregistrile esitatud, kui aruande äriregistrile esitamine on õigusaktide kohaselt nõutav.
  • Taotleja suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimismenetlust ning ta ei tohi olla raskustes olev ettevõtja riigiabi ajutise raamistiku punkti 22 alapunktis c sätestatud tingimustel.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back

  Subscribe to Estonian ebriefings