Global menu

Our global pages

Close

Perehüvitiste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmine 652 SE

 • Estonia
 • General

04-05-2022

01. aprillil jõustusid perehüvitiste seaduse (PHS) ja töölepingu seaduse (TLS) muudatused, millega reformiti vanemahüvitise ja lapsepuhkuste süsteemi. Olulisemad muudatused on järgmised:

 

 • kõik vanemahüvitised ja lapsepuhkused koondusid sotsiaalkindlustusametisse;
 • kaotati ema 140 päeva kestev rasedus- ja sünnituspuhkus, mille asemel makstakse emapuhkusel ema vanemahüvitist 100 päeva;
 • ülejäänud 40 päeva endisest rasedus- ja sünnituspuhkusest tõsteti jagatava vanemapuhkuse alla, mis kestab nüüd 475 päeva;
 • isale anti jagatava vanemahüvitise õigus alates lapse 31. elupäevast (varem algas õigus siis, kui laps sai 71 päeva vanuseks);
 • nüüd tõstetakse kasutamata ema vanemahüvitise päevad jagatavale vanemahüvitisele lisaks;
 • vanematele anti õigus jagatavat vanemahüvitist kuni 60 kalendripäeva jooksul koos kasutada;
 • iga lapse 14-aastaseks saamiseni anti mõlemale vanemale õigus individuaalsele lapsepuhkusele 10 päeva (varem oli arvestus perepõhine, nt perel oli lastepuhkust kokku 6 päeva aastas);
 • kui varem sai lapsendanud vanem lapsendamispuhkust 70 päeva lapse 10-aastaseks saamiseni, nüüd saab vanem puhata lapse 18-aastaseks saamiseni;
 • vanemapuhkust saab nüüd välja võtta päevade kaupa (seni oli vanemahüvitise arvestus kuupõhine).

 

Täpsemalt saab lugeda siit: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/55def2ae-3464-41d9-b069-53e7eaafa764/Pereh%C3%BCvitiste%20seaduse%20muutmise%20ja%20sellega%20seonduvalt%20teiste%20seaduste%20muutmise%20seadus ja https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/vanemapuhkuste-ja-huvitiste-susteemi-muudatused

 

 

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back

Subscribe to Estonian ebriefings