Global menu

Our global pages

Close

Maksukorralduse seaduse muutmine 506 SE (ehitustööde andmete esitamine)

  • Estonia
  • General

04-05-2022

01. oktoobril 2023. jõustuva maksukorralduse seaduse (MKS) muudatusega kehtestatakse ehitusettevõtjatele täiendavad aruandluskohustused. Ehitusettevõtjad peavad esitama MTA töövõtuahela ja töötamise kestuse andmekogusse (maksukohustuslaste registri alamregister) andmed ehitatava ehitise, ehitustööde, nende tellija ja ehitustöid tegevate alltöövõtjate ning ehitusplatsil viibivate isikute kohta. Seadus eristab ehitusettevõtja kohustusi ja peatöövõtja kohustusi.

 

Iga ehitusettevõtja, sealhulgas peatöövõtja, on kohustatud:

 

  • esitama maksuhaldurile andmed tema tehtavate ehitustööde ning alltöövõtjate kohta;
  • märkima andmekogus ära tema poolt ehitusplatsile lubatud isikud;
  • tagama, et tema poolt ehitusplatsile lubatud isikud fikseerivad elektroonilises registreerimissüsteemis kõik ehitusplatsile sisenemised ja sellelt lahkumised;
  • tagama, et tema poolt ehitusplatsile lubatud isikutel on olemas ehitusplatsile sisenemiseks ja sellelt lahkumiseks vajalik tuvastusvahend.

 

Lisaks eelnevale on peatöövõtja üksi kohustatud:

 

-        tagama ehitusplatsile nõuetele vastava elektroonilise registreerimissüsteemi paigaldamise, selle nõuetekohase kasutamise ja töökorras oleku;

-        esitama maksuhaldurile kord päevas iga isiku eelmisel päeval ehitusplatsil viibimise summeeritud aja ning kuni kolm korda nädalas isikustamata kujul iga isiku ehitusplatsile sisenemise ja sellelt lahkumise kellaajad sekundi täpsusega.

 

Rohkem saab lugeda siit: https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back

Subscribe to Estonian ebriefings