Global menu

Our global pages

Close

Hommikuseminar uue andmekaitse määruse mõjust personalitööle 28. novembril 2017

  • Estonia

12-11-2017

Seminaril räägime nii andmetöötleja kohustustest seoses andmesubjektiga kui ka muudest organisatsioonilistest kohustustest, mis kaasnevad üldmäärusega.

Isikuandmete töötlemise peamised põhimõtted ja nende muudatused:

  • Isikuandmete töötlemise põhimõtted ja seaduslikkus (ülevaade isikuandmete töötlemisele kohalduvatest põhimõtetest; ülevaade isikuandmete töötlemise alustest: andmesubjekti nõusolek, andmesubjektiga sõlmitud leping, andmesubjekti või mõne muu füüsilise isiku elulise huvi kaitsmiseks, avalikes huvides, õigustatud huvi olemasolu alusel);
  • Isikuandmete kaasaskantavus;
  • Õigus olla unustatud;
  • Eriliigiliste isikuandmete töötlemine.

Andmetöötlejale üldmäärusega kaasnevad uued kohustused:

  • Andmekaitsespetsialisti määramise kohustus;
  • Rikkumistest teavitamise kohustus;
  • Mõjuhinnang;
  • Töötlemistoimingute registri pidamise kohustus.

Lektorid: Tambet Toomela, Eversheds Sutherland Ots & Co partner, IP ja IT õiguse valdkonna juht ning Erika Tuvike, jurist.

Koolitus toimub PARE seminariruumis adressil Woldemar Mayeri maja, Paldiski mnt 29, B korpus, IV korrus, 10612 Tallinn

Registreerumine ja lisainfo PARE kodulehel

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back