Global menu

Our global pages

Close

Baltic Private M&A Deal Points Study 2022 on ilmunud

  • Estonia
  • Other

12-12-2022

Ilmunud on järjekorras juba seitsmes “Baltic Private M&A Deal Points Study”. Aruanne annab üksikasjaliku ülevaate Baltikumi ühinemiste ja ülevõtmiste (M&A) turust võrreldes eelmiste perioodidega.

Uuringus analüüsiti 155 Baltikumi eraõiguslikku M&A tehingut tehinguväärtusega üle 1 miljoni euro, mis toimusid perioodil aprill 2020 – märts 2022. Aruandes on toodud põhjalik ülevaade aktiivsematest sektoritest, müügiprotsessidest ja tehinguvormidest, maksetingimustest ning vastutuse sätetest ja palju muud.

Kõige aktiivsemad majandussektorid Baltikumi ühinemiste ja ülevõtmiste turul olid vaadeldaval perioodil tehnoloogia, tööstus ning energeetika ja kommunaalteenused.

Vaatamata sellele, et küsitlusperiood algas samal ajal esimese Covid-19 piirangute perioodi kehtestamisega, oli Baltikumi ühinemiste ja ülevõtmiste turg väga aktiivne. Kuigi uuring ei näidanud olulisi muutusi võrreldes eelmise perioodiga, on Baltikumi ühinemiste ja ülevõtmiste turu osas hakanud ilmnema huvitavaid trende. Näiteks leiti, et eraisikud ja pereettevõtted mängisid M&A ostjatena varasemate perioodidega võrreldes aktiivsemat rolli.

Tutvu Baltic Private M&A Deal Points Study 2022 uuringuga siin.

Uuring koostati Soraineni, Cobalti, Ellexi, Eversheds Sutherlandi, TGS Balticu, Walllessi ja Triniti koostöös Eesti, Läti ja Leedu era- ja riskikapitaliühenduste egiidi all. Baltikumi M&A tehinguturu uuringuid on avaldatud alates 2009. aastast, et analüüsida ja arendada Balti M&A turu hetkeseisu ja trende.